بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مقالات ، مهمان ، صدگل

سه شنبه ۱۲ام دی ۱۳۹۶

دیالکتیک خشم و هراس: در فقدان ایده و اراده تغییر در سیاست رسمی ایران

باید از ضرورت تجدید نظری اساسی در مسیر طی شده برای برآوردن مطالبات مردم سخن گفت. باید برنامه‌های بدیل را به میدان آورد. باید گذشته را صریح و شفاف نقد کنیم، از تشکل یابی جامعه و شکل گیری سندیکاها و انجمنهای کارگران و معلمان و روزنامه نگاران و ...در جهت مشارکت همه اقشار جامعه در مسائل اساسی کشور دفاع کنیم و برای عملیاتی شدن آن برنامه بدهیم. باید از انسانی‌تر شدن حیات اجتماعی دفاع کنیم، نه ضدیت با شخص آخوند، عرب، مسلمان یا هر چیز دیگر. باید ظلم را در هر جایی که هست محکوم کنیم، غزه باشد یا لبنان یا ایران و آمریکا و عربستان. باید به مردم گفت که تنها راه پایدار از بین رفتن نابرابری و فساد اقتصادی، سندیکالیسم و انجمن گرایی است. سکوت جایز نیست. باید با مردم سخن گفت و از حاکمیت مطالبه کرد. مسئولیتی که هیچ یک از جناحهای سیاسی کشور بر عهده نمی گیرند را روشنفکران باید بر عهده بگیرند. متاسفانه اما آنها نیز اکثرا به هراس افتاده یا سکوت کرده اند.

دوشنبه ۱۱ام دی ۱۳۹۶

تکنولوژی تولید حاشیه و بحران امروز

صادق باشیم، دست از تبلیغات کلیشه برداریم، اعتراف کنیم که عرصه سیاسی کشور را درست مثل اقلیم این سرزمین پر کرده‌ایم از گسل‌های خطرناک. به جای شعارهای مطنطن، راست گو باشیم و شجاعت پذیرش اشتباهات فاحش را داشته باشیم. مشت‌های آلوده را بگشاییم، برچسب‌های ناروا را از مردان بزرگ و خادم مردم برداریم. آنگاه شاید به این جوانان طغیان کرده نیز بتوان گفت، خشم تان قابل درک است، صبور باشید، اعتماد کنید، در افق چشم اندازی تازه پیداست.

دوشنبه ۱۱ام دی ۱۳۹۶

آینده ایران در دستانی لرزان

یکشنبه ۱۰ام دی ۱۳۹۶

آقای مصلحی! کارنامه سیاه شما تطهیر شدنی نیست

شنبه ۹ام دی ۱۳۹۶

جهانگیری و سه خط قرمزی که مردم از آن عبور کردند

شنبه ۹ام دی ۱۳۹۶

صدای اعتراض مردم

در حالی که آمریکا دوران ریاست جمهوری فرد جنگ طلبی مانند ترامپ و عربستان سعودی به قدرت رسیدن ولیعهد خام و بلندپروازی که بی مهابا از اتحاد با اسرائیل علیه ایران هم ابایی ندارد تجربه می‌کنند، و هر سه برای ایران خوابهای آشفته‌ای دیده اند، جمهوری اسلامی دو راه پیش رو دارد: یکی ادامه سرکوب و فشار و خفقان شهروندان خود یعنی ادامه استبداد نظامی امنیتی؛ و دیگری بازکردن فضای سیاسی اجتماعی فرهنگی کشور و به رسمیت شناختن حق تظاهرات و راه‌پیمایی‌های مسالمت‌آمیز، آزادی مطبوعات، آزادی أحزاب سیاسی و تشکلهای صنفی و مدنی، به رسمیت شناختن لزوم اطلاع از بدیهیات علم حقوق برای متصدیان عالی دستگاه قضایی و قضات، به رسمیت شناختن استقلال قضائی (استقلال از دفتر رهبری)، پیش بینی دیوان مظالم برای شکایت از تخلفات رهبری و منصوبانش، لغو امتیازات ویژه روحانیت در بودجه و مشاغل، رفع حصر رهبران جنبش قبلی به دلیل اعتراف رهبری به صحت ادعاهایشان در بیانات اخیر!

جمعه ۸ام دی ۱۳۹۶

وقتی احمدی‌نژاد «دشمن» رهبری شد

جمعه ۸ام دی ۱۳۹۶

آنچه مقدس است حق اعتراض مردم است

پنج شنبه ۷ام دی ۱۳۹۶

 رهبری نظام و استهلاک توان ملی

ایا مسلمان بودن به معنی اسلام فرهنگی است یا تعریف خودی و غیر خودی از شیعه کردن که همراه با انقلابی بودن یا نبودن افراد جامعه تعریف می شود. در این صورت ایرانی کجا کار قرار می گیرد و شهروند ایرانی چه می شود؟

چهارشنبه ۶ام دی ۱۳۹۶ محمد توسلي:

به یاد شاه‌حسینی

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.