بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مقالات ، مهمان ، صدگل

پنج شنبه ۸ام فروردین ۱۳۹۸

سیل‌، شکست نظام‌مند، نوروز سیاه ۹۸

پنج شنبه ۸ام فروردین ۱۳۹۸

گوشتی کباب می‌شود

چهارشنبه ۷ام فروردین ۱۳۹۸

بهار و روح انقلاب

پس این بار به بهاران خوشآمد می‌گویند و قدم در راه می‌گذارند، نه به قصد اعمال خشونت و تخریب، بلکه برای ساختن و ابداع در راستای فرایند حقیقت، آزادی و دوستی و برابری و فعلیت بخشیدن به بالقوگی‌های وجودی یک ملت، با این امید که دست‌دردست هم بهار را در تمام فصول سال تداوم بخشند و مظاهر حقیقت را در همه شؤون حیات اجتماعی وسیاسی خود متعین سازند.

سه شنبه ۶ام فروردین ۱۳۹۸

بر صندلی شهروند مسوول بنشینیم

این سیلها همه نمادین هستند. هشدار دهنده نسبت به آینده ای به غایت سختتر از امروز. برای همین امروز باید صورت مساله را تغییر داد. اینکه وطن برای ما چه کرد ؟ باید بشود" ما برای وطن چه کردیم؟ " امروز مظلومتر از " ایران" هم هست؟ شده است طعمه ناکارآمدی حاکمیت غرق در فساد، دخالت های تخریب گر خارجی و عواملشان و در نهایت انفعال شهروندی. این سیلها، ترجمان همان آیه شریفه ای است که مقرر می دارد هیچ جامعه و جمعیتی تغییر نخواهد یافت مگر خود اراده کند.

سه شنبه ۶ام فروردین ۱۳۹۸

نقد رویکرد اصلاح‌طلبی تقلیل‌‌گرایانه

دوشنبه ۵ام فروردین ۱۳۹۸

بررسی دیگری از بحران ونزوئلا

دوشنبه ۵ام فروردین ۱۳۹۸

بیدار کار خویش، هشیار کار خویش

شنبه ۳ام فروردین ۱۳۹۸

چرا ایران را دوست دارم؟

شنبه ۳ام فروردین ۱۳۹۸

تخریب جنگل و سیل در گلستان

چهارشنبه ۲۹ام اسفند ۱۳۹۷

نوروز و مساله شر

فقیهان و متکلمان مسلمان، برای مشروعیت بخشیدن به ساختارهای سیاسی این جهانی، نیازمند خداوند متعال اما همیشه ناظر بودند. ناگزیر بودند شیطان را از وجه هستی شناسانه اش ساقط کنند، تا بتوانند مدعی یک ساختار حکومتی کاملاً پاک باشند و در همان حال، امیال، زنان، جوانان، و بسترهای متعارف زندگی روزمره را پناهگاه شیطان بیانگارند. در چنین جهانی، رسالت حکومت رفت و روب کردن مستمر زندگی از بقایای شیطان است و وظیفه مردم اطاعت.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.