بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مقالات ، مهمان ، صدگل

شنبه ۳ام تیر ۱۳۹۶

کوبندگی یا باز دارندگی کدام موثرتر است

این نوع اقدام غرور افرین است اما این اقدامات زمانی در جهت امنیت پایدار در ایران و منطقه است که نظامیان در ادامه سیاست خارجی باشند و سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی باشد.

پنج شنبه ۱ام تیر ۱۳۹۶

چهره واقعی شهید دکتر چمران

سوالی که امروز می تواند برای نسل جوان ما مطرح باشد ، همانگونه که در خصوص مهندس سحابی نیز عنوان کردم ، این است که شخصیت هایی چون دکتر چمران چه زمینه های تربیتی داشته اند که در طول چند دهه زندگی پر فراز و نشیب همراه با شرایط بسیار سخت همواره " پایدار " بوده و تردیدی در پیمودن راه انتخابی خود پیدا نکرده اند؟

پنج شنبه ۱ام تیر ۱۳۹۶

اعدام‌های ۶۷ و ‘رهبر فراموشی’

چهارشنبه ۳۱ام خرداد ۱۳۹۶

آیا ایران می‌تواند اسرائیل را دور بزند؟

چهارشنبه ۳۱ام خرداد ۱۳۹۶

ده ملاحظه پیرامون نمایش و توان موشکی کشور

دوشنبه ۲۹ام خرداد ۱۳۹۶

“شریعتی معلم پرسش گری “

دوشنبه ۲۹ام خرداد ۱۳۹۶

« متن» شریعتی گمشده ما ست

در اين ميان خود متن شريعتي كجا قرار دارد؟ متن شريعتي هر بار در برابر ما گشوده مي‌شود؛ مايي مدام دستخوش قبض و بسط ذهني و عملي. اين امكان قبل از هر چيز به روش شريعتي در پيش بردن انديشه‌هايش برمي‌گردد: معرفي خود بر اساس پارادوكس‌ها، تعريف بزنگاه‌ها و تعريفي درازمدت از دوران. اين تفكر پتانسيل‌هاي خود را به ميزاني برملا مي‌كند كه مخاطبش تجربيات اجتماعي، شخصي و اگزيستانسيل متعددي را از سر مي‌گذراند. از اين رو شريعتي هنوز و در نسبت زنده با مخاطبش در حال خلق موقعيت‌هاي جديد است. چهل سال با او و پس از او، ما و جهان‌مان همچنان درگير يك سلسله بزنگاه‌هاست: «نسبت بوم و جهانشمول»، «تعريف هويت»، «عدالت و نسبتش با آزادي و نيز با هويت‌هاي فرانكشتايني»، «امر سياسي در دموكراسي‌هاي بي‌مشاركت». دليل اصلي بقاي شريعتي نه متولي‌هاي اويند و نه مخاطبانش بلكه متني است كه به‌جا گذاشته و تشخيص آگاهانه بزنگاه‌هاي ما.

دوشنبه ۲۹ام خرداد ۱۳۹۶

تولد «نوشریعتی‌ها» در میانه دو بنیادگرایی مذهب و بازار

نوشریعتی امروز در یک کلیت «هم-جهت» و «هم-راه» و «هم-بسته»با هر پروژه و متفکر و جریانی است که بخواهد در برابر دو بنیادگرایی مذهب و بازار بایستد. نوشریعتی‌ها در چنین افقی به میدان آمده اند تا با بازسازی همان مرزبندی اکنون دیگر کلاسیک شریعتی با «استثمار» و «استبداد» و «استحمار»، صورتی نو از امکانات مقاومت در برابر دو بنیادگرایی «مذهب» و «بازار» بیافرینند تا از «مستضعفین» اعاده حیثیت کنند. بازتوزیع(redistribution) امکانات اقتصادی و اجتماعی اینجا بخش مهمی از فرآیند به رسمیت شناسی (recognition) خواهد بود. «طبقه» و «هویت» پیوند خود را اینگونه باز می‌یابند تا بتوانند از جامعه دفاع کنند. جامعه ای که بیش از هر زمان دیگر به سمت تهی شدن از امکانات مقاومت پیش می رود و به اندیشه هایی نیاز دارد که جامعه را به «آرمانها»، به «خود»، باز گرداند. نوشریعتی ها، جزئی از این پروژه اند. این بار آنها آمده اند و متفکرانی «هم-جهت» را فراخوانده اند تا به این پرسش پاسخ دهند که «شریعتی اکنون برای ما چیست؟»

یکشنبه ۲۸ام خرداد ۱۳۹۶

« چله دا غ »

حواسش اغلب بقدری پرت بود که کفشهایش را هم لنگه به لنگه می پوشید اما تا کودک فقیری میدید کفش کهنه او چشمش را میگرفت خم میشد پاهارا اندازه میگرفت تا برایش کفشی بخرد . برای زلزله زدگان وسیله جمع میکرد و چنان از اندوه آنان به درد می آمد که چند پاکت سیگار می کشید

یکشنبه ۲۸ام خرداد ۱۳۹۶

تزاحم فرمان“ آتش به اختیار“ و ایده نظام پاسخگو!

از طرف بعضی دیگر از مفسرین منتقد فرمان " آتش به اختیار" آن را فرمان حمله فرماندهی می دانند که دیگر توان فرماندهی ندارد. در صورتی که بر طبق شرایط موجود در کشور این وضعیت اختلال در فرماندهی به هیچ وجه مشاهده نمی گردد، قوای سه گانه مستقر هستند، ارگان ها و نهادهای حاکمیتی اعم از لشگری و کشوری به صورت روال مند در حال انجام وظیفه می باشند. کشور درگیر در جنگی به معنای کلاسیک آن نمی باشد. از طرف دیگر قانون اساسی موجود نیز این حق و اختیار را به شخص فرمانده کل قوا آنهم در شرایط صلح اعطا نکرده است که بخشی از بدنه غیرنظامی و لباس شخصی جامعه را تحت عنوان افسران جنگ نرم جهت اجرای سیاست های کور و خودسرانه بر علیه بخش دیگری از آن بشوراند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.