بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مقالات ، مهمان ، صدگل

یکشنبه ۳۰ام دی ۱۳۹۷

نامه ای به مهندس بازرگان

عجیب است. هرچه می کشیم از همین آدم هایی است که مرغشان یک پا دارد و بی توجه به میدان و چرخش روزگار و تغییر گفتمان ها بر یک طبل می کوبند و با این همه دلمان تنگ می شود برای آدم های وفادار. وفادار به خود، به یک مشی، به یک سنت حتی اگر با آن همراه نباشیم .

شنبه ۲۹ام دی ۱۳۹۷

چگونه تهمت های کیهان تبدیل به کیفرخواست می شود

شنبه ۲۹ام دی ۱۳۹۷

ما و میراث بازرگان


نوشریعتی اما می‌بایست در بینش، روش، و منش خویش، از سنّت راستگویی و درستکاری، اخلاق کار، تأکید بر کار جمعی و نهادسازی اجتماعی و...، این‌گونه آموزه‌های درخشان میراث بازرگان و سحابی‌ها بیآموزد.

شنبه ۲۹ام دی ۱۳۹۷

چرا بازرگان شاخص است؟

پنج شنبه ۲۷ام دی ۱۳۹۷

آن شاه رفت

پنج شنبه ۲۷ام دی ۱۳۹۷

آه ای مقدس‌ترین نام

چهارشنبه ۲۶ام دی ۱۳۹۷

در نسبت ساده زیستی و روحیه سرمایه داری

چهارشنبه ۲۶ام دی ۱۳۹۷ گفت‌و شنود ژان پل سارتر و کوهن بندیت

به قدرت رسیدن تخیّل

سه شنبه ۲۵ام دی ۱۳۹۷

روسیه و ایران؛ رابطه‌ای راهبردی یا برای اهداف متفاوت

دوشنبه ۲۴ام دی ۱۳۹۷

نگاهی به الزامات یک هدف

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.