بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مقالات ، مهمان ، صدگل

دوشنبه ۱۸ام دی ۱۳۹۶

باز این چه شورش است

دوشنبه ۱۸ام دی ۱۳۹۶

تفکر میرحسین؛ تنها راه ممکن برای اصلاح طلبان

یکشنبه ۱۷ام دی ۱۳۹۶

حاکمانی که نمی‌خواهند بشنوند

یکشنبه ۱۷ام دی ۱۳۹۶

چرا انسان‌ها شورش می‌کنند

این وقایع درس‌های زیادی برای نیروها و شخصیت‌های سیاسی و اصلاح طلب نیز دارد. آنها در عین حفظ موازین و مواضع اصلاح طلبانه و ضد خشونت نمی‌توانند نسبت به درد و رنج طبقات محروم و مطالبات اقتصادی و اجتماعی جوانان بی‌تفاوت و منفعل باشند. دفاع نامشروط از دولت روحانی و عملکرد ضعیف آن، نه تنها کمکی به دولت نمی‌کند بلکه آن را دچار خطا در محاسبه کرده و در برابر شرایطی غیر منتظره‌ای مشابه روزهای اخیر قرار خواهد داد.

جمعه ۱۵ام دی ۱۳۹۶

آیا ممکن است ایران، سوریه شود؟

سیاری، سوریه را صرفا در تحولات سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ خلاصه می‌کند بدون توجه یا آگاهی از تحولات سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰.
از سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ سوریه درگیر یکی از سخت‌ترین خشک سالی‌های ۵۰ سال اخیر خود بود. بیش از ۷۵ درصد مزارع و ۸۵ درصد دام کشاورزان در این خشکسالی نابود شد. در نتیجه نزدیک به یک و نیم میلیون از جمعیت کشاورز این کشور مجبور به مهاجرت به شهرهای بزرگ شدند. سومدیریت و ناتوانی دولت در کمک به کشاورزان، چاره ی جز مهاجرت به شهرهای بزرگ باقی نگذاشت. آنها در حاشیه‌ی شهرهایی ساکن شدند که بعدا آغازگر انقلاب علیه اسد شد و در کنار مهاجران لبنانی و فلسطینی، تحت دولتی سرکوبگر در فقر و تهدستی بدنبال لقمه ی نانی بودند. فقر، در بستری از سرکوب و مسولیت ناپذیری اپوزسیون غیرملی سوریه، فاجعه ی بزرگی آفرید.

جمعه ۱۵ام دی ۱۳۹۶

اصلاح طلبی به کف خیابان برگردد

پنج شنبه ۱۴ام دی ۱۳۹۶

ملاحظاتی درباره واکنش های اعتراضی مردم در روزهای اخیر

نخستین گام ضروری دراین راستا،ایجادفضای امن وآزاد وآشتی جویانه ودعوت نمایندگان همه نیروهای اجتماعی وسیاسی وفرهنگی از اقوام ومذاهب برای شرکت دریک رشته گفت وگوی انتقادی باهدف رسیدن به اجماع روی عمده ترین ومبرم ترین مسایل مشترک وملی با پیش شرط تعهد والتزام عملی همگان به اجرای بدون تنازل قانون اساسی ورعایت کامل حقوق عمومی واساسی مصرح درآن است. اقدام وتعهدی که برای جلب اعتماد مردم آغاز وتداوم گفت وگو وتضمین عمل به نتایج آن ضروری بنظر می رسد.

پنج شنبه ۱۴ام دی ۱۳۹۶

مطالبه گری از مجرای اصلاحی نه انقلابی؛

چهارشنبه ۱۳ام دی ۱۳۹۶

روحانیت باید پاسخگو باشد‎

چهارشنبه ۱۳ام دی ۱۳۹۶

در ورای یک اکسیونیسم کور!

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.