بایگانی برای :خوراک متنی این بخش اندیشه

چهارشنبه 3rd ژوئن 2020

اندیشه‌ای برای اصلاح و برنامه‌ای برای روشنفکران (نگاهی به منظومه فکری هشام شرابی)

هشام شرابی معتقد است که جهان غرب، امروز بیش از هر زمان دیگر در صدد تحمیل خواسته‌هایی است که با خواسته‌های جهان عرب سازگاری ندارد. به این معنا که جهان عرب قصد مدرن سازی دارد، در حالی که غرب ما را به سمت نوسازی سوق می‌دهد. او میان مدرن سازی و نو سازی تفکیک قائل می‌شود. مدرن سازی به معنای یافتن روح حاکم بر پیشرفت غرب است. اما نوسازی تنها ظواهری از جهان غرب را به همراه دارد.

دوشنبه 1st ژوئن 2020

دین و دولت مدنی –یادداشتی از دکتر حسن حنفی

تقابل یا نزاع بین دولت دینی و مدنی فقط نزاعی بین دو نظریه که یکی مبتنی بر تئوکراسی و دیگری دموکراسی باشد نیست؛ یا تقابل بین دو نظام یا دو قدرت یا دو نیروی سیاسی نیست که به صورت مسالمت آمیز یا ستیزه جویانه بر سر قدرت با هم رقابت می کنند. هر دوی این ها، صاحبان شرکت ها و گروه ها را نمایندگی می کنند و گاه منافع تجاری و شخصی دارند. مساله گاه به تاسیس موسسات موازی با دولت مثل بیمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها و شرکت های تجاری در سطح داخلی،

شنبه 30th می 2020

ریشه‌های خشونت را باید در ساختارهای اجتماعی جست و نه اندیشه‌ها

از نظر من سید قطب را هم در تداوم و هم در گسست با جریانات پیش از خودش باید شناخت. اهمیت شناخت این تبار در آن است که به نظرم این سخنان برخی روزنامه‌نگاران که انقلاب ایران تحت تاثیر سید قطب بوده یا بسیاری از متفکران ما را شاگردان سید قطب می‌خوانند، معتبر نیستند. قبل از انقلاب تنها چند متن سید قطب ترجمه شده که این متون نیز چندان گستردگی نداشته‌اند که بتوانیم از تاثیر اساسی او یاد کنیم.

پنج‌شنبه 28th می 2020

متن سند وچشم انداز الازهر برای آینده مصر

از سوی دیگر ،آنچه درسایر فرهنگ ها به عنوان دولت دینی وحاکمیت روحانیت کلیسا شناخته می شود ،درآن شرایط دستگاه کلیسا حاکم بود۰،مردم ازآن رنج برده اند وبشر نیز در برخی ازمراحل تاریخ از آن رنج کشید۰
لذا همین امر باعث شده تا مردم جوامع خویش را ،خود مدیریت کنند و سازوکارها و نهادهایی را خود انتخاب نمایند تا به منافع خود برسند ،

پنج‌شنبه 28th می 2020

پوشش زنان و مصالح نظام

سناریوی پنجم: حجاب اجباری بدن (به شکل قانونی) و آزاد گذاشتن حجاب سر (به شکل عملی و تدریجی): این فرض نقاط مثبت گزینه قبل را دارد، اما از مشکلات آن رنج نمی‌برد. بهترین، و تنها، گزینه آن است که جمهوری اسلامی به شکل قانونی حجاب بدن را اجبار کند و نسبت به آن سخت‌گیری داشته باشد؛ اما نسبت به حجاب سر به شکل «عملی» و «تدریجی» تسامح نشان دهد. در این سناریو، احتمال سیاسی شدن مسئله بی حجاباست .

چهارشنبه 27th می 2020

“اصلاح در اسلام و مسیحیت”، بررسی دیدگاه جواد طباطبایی و محمدرضا نیکفر

روشنفکران دینی معمولا به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند. به عبارت دیگر آنان می‌گویند اسلام هم اصلاح شدنی است و هم نسخه اصلاح شده آن را می‌توان برای پیشرفت به کار برد. اما روشنفکران غیر دینی راه اصلاح دینی و توسعه سیاسی را جدا می‌دانند. از نظر آنان روشنفکری دینی بار کجی است که به منزل توسعه سیاسی و اجتماعی نمی‌رسد. در پاسخ به این سوال دو تن از روشنفکران غیر دینی ایرانی را برگزیدم: سید جواد طباطبایی و محمدرضا نیکفر.

سه‌شنبه 26th می 2020

محمد شحرور؛ زن در اسلام

محمد شحرور همچنین کوشیده تا با رویکردی زبانشناسانه به مباحث الفاظِ قرآنی نظر کند. وی با تکنیکهای زبانشناسی متن را تحلیل می‌کند و می‌گوید زبان قرآن زبان گفتاری است و تحلیل خاص خودش را دارد. وی تفسیر قرآن را بر عهده افرادی می‌داند که به دانش زبانشناسی به خوبی واقفند.شحرور با رویکردهای زبانشناسانه است که برخی از مبانی حقوق زنان در اسلام را به چالش می‌کشد. وی می‌گوید جنبه‌های نابرابری زن و مرد در بسیاری از موارد از جمله شهادت،

دوشنبه 25th می 2020 نقدعقل عربی

نگاهی به آثار و اندیشه های محمد عابد جابری

وی پاسخ این پرسش را در چند فصل می دهد و حق تعریف مفاهیمی را که در پروژه اش وارد کرده ادا میکند؛ زیرا تعریف هایی که وی ارائه می کند، ابعاد لغوی و قاموسی ندارد، بلکه برای تعریف آنها وی وارد حوزه های معرفتی متعدد می شود و مفاهیمی؛ مانند عقل، فرهنگ، فکر، تابعیت فرهنگی هر متفکر، خصوصیت فرهنگی، اندیشه عربی، عقل کنش گر، عقل حاکم، عقل یونانی، عقل اروپایی و فرهنگ عربی را تعریف می کند.

یکشنبه 24th می 2020

تفاوت بازگشت به خویشتن شریعتی با سلفی‌ها

,

یکی دیگر از مسایلی که در این باره قابل توجه است بازخوانی رابطه شریعتی با سارتر است. چرا شریعتی به سارتر مراجعه می‌کند؟ در منظومه فکری او چه مولفه‌هایی هست که شریعتی از آن برای بیان دغدغه خودش استفاده می‌کند؟ سارتر بین وجود و ماهیت تمایز قایل می‌شود و آن را به‌مثابه ابزاری قدرتمند می‌بیند. او این را در چارچوب وجودی انسان در نظر می‌گیرد اما شریعتی وقتی سارتر را می‌خواند با نگاه فرانتس فانون و تحت تاثیر او به سارتر می‌پردازد.

شنبه 23rd می 2020

کتابی در تبیین و نقد آراء حسن حنفی

از دیگر مؤلفه‌های اندیشه حنفی، “قداست زدایی” است. نویسنده بر این باور است که حنفی، می‌کوشد تا میان دین و فهم دینی تمایز نهد و برداشت‌های گذشتگان از دین را خالی از هرگونه قداست تلقی کند. از دیگر مبانی اندیشه حنفی، “تاریخی نگری” است. تلاش علمی حنفی معطوف به رویکرد تاریخی و تمدنی او است، زیرا برای هر دوره تاریخی و هر تمدنی، روحی قائل است. در این رویکرد، اندیشه‌ها در شرایط تاریخی معین و در محیط تمدنی خاصی پدید می‌آیند،

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.