بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مقالات ، مهمان ، صدگل

یکشنبه 11th آگوست 2019

بهمن بحران‌ها سرازیر میشوند


به قول چامسکی، بزرگ ترین امپراطور جهان، افکارعمومی مردم جهان است. ترامپ هم این را میداند و برای اهداف خود با ایران درصدد جلب این امپراطوری است. چیزی که حاکمیت غالب ایران نه تنها به آن اعتقاد ندارد بلکه همیشه بر علیه آن اقدام کرده است.

پنج‌شنبه 8th آگوست 2019

فراز و فرود جنبش اصلاحات

سه‌شنبه 6th آگوست 2019

انبارها خالی نیست

سه‌شنبه 6th آگوست 2019

تغییر نام اصلاح طلبان، گامی به پیش یا به پس؟

دوشنبه 5th آگوست 2019

رضا عارف زاده و بارهای بر زمین مانده

دستگیر فرودستان بود و تیماردار بچه‌های سرطانی و کمک کار رفتگران در اینجا و آنجا و در هر کوی و برزن ایران ما، "وطن مصدق-سحابی". در سیل در زلزله و در سازماندهی فعالیت محیط زیستی در استان خوزستان و مشارکت در جنبش کلان ملی برای بهزیستی مردمان. و در این مسیر رضا در معرض برخورد و بازداشت قرار گرفت که سزا نبود. رضا سرمایه‌ای بود برای خوزستان و ایران. و استفاده بهینه از سرمایه رویه‌ای دیگر می‌طلبد و سازوکاری مشارکتی با پذیرش تنوع و تکثر درخور آن است.

دوشنبه 5th آگوست 2019

مراقب بازگشت ارتجاع در ظاهری فریبنده باشیم

مشروطیت در ایران نه از کاخ سفید که با قدرت شهروندان مسوول در همه مظاهر عرصه عمومی اش تحقق پیدا خواهد کرد، شهروندانی که در مقابله جدی با قدرت مطلقه هستند. امروز بیشتر از هر روز، مدافعان مشروطیت باید مراقب باشند نسل جوان امروز را با سفید سازی از دوران های سیاه کشور فریب ندهند. باید گفت و نوشت و تکرار کرد تا ارتجاعی سیاه در لباسی سفید تحمیل نشود. به خاطر این ارتجاع به آن ارتجاع تن ندهیم.

یکشنبه 4th آگوست 2019

شهرداری باید عامل و بازیگر اصلی ساخت مسکن کم‌درآمدها باشد

جمعه 2nd آگوست 2019

«درنگ»

پنج‌شنبه 1st آگوست 2019

زنان و بازتولید حیات اجتماعی در وضعیت‌های بحرانی

در این چند سال اخیر، همپای فقیرتر شدن قشرهایی از جامعه و بی‌دفاع شدن بیشتر آنها، این مناسبات به ویژه بین زنان تقویت شده است. همچنین زنان عموماً پیام آور شادی اند و آن را به جامعه تزریق می‌کنند. فکر می‌کنم وجود این شبکه‌ها و مهارت‌ها برای دفاع جامعه از خود و مقاومت در برابر تخریبِ فزاینده و پیش رونده، بسیار مهم است. باید تا می‌توانیم در تقویت این مناسبات کوشش کنیم.

پنج‌شنبه 1st آگوست 2019

کالبد شکافی تحریم محمد جواد ظریف

از نگاه همکاران ترامپ، محمد جواد ظریف که به عنوان نماد میانه‌روهای دولت حسن روحانی در صحنۀ جهانی شناخته شده است، عملاً در خدمت توجیه سیاست جناح تندرو است، اما عامدانه می‌کوشد تا با ترساندن غربی‌ها از تقویت تندروها در صورت تشدید فشارها، صفوف آنها را به تفرقه و تشنج بکشاند! در حقیقت، دولت آمریکا با تحریم ظریف در صدد تصویرسازی تازه‌ای از ماهیت قدرت در ایران است و آن اینکه دوگانۀ میاه روی - تندروی کاذب است و همۀ آنها را باید به یک چشم نگاه کرد!

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.