بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مقالات ، مهمان ، صدگل

دوشنبه ۲۹ام خرداد ۱۳۹۶

“شریعتی معلم پرسش گری “

دوشنبه ۲۹ام خرداد ۱۳۹۶

« متن» شریعتی گمشده ما ست

در اين ميان خود متن شريعتي كجا قرار دارد؟ متن شريعتي هر بار در برابر ما گشوده مي‌شود؛ مايي مدام دستخوش قبض و بسط ذهني و عملي. اين امكان قبل از هر چيز به روش شريعتي در پيش بردن انديشه‌هايش برمي‌گردد: معرفي خود بر اساس پارادوكس‌ها، تعريف بزنگاه‌ها و تعريفي درازمدت از دوران. اين تفكر پتانسيل‌هاي خود را به ميزاني برملا مي‌كند كه مخاطبش تجربيات اجتماعي، شخصي و اگزيستانسيل متعددي را از سر مي‌گذراند. از اين رو شريعتي هنوز و در نسبت زنده با مخاطبش در حال خلق موقعيت‌هاي جديد است. چهل سال با او و پس از او، ما و جهان‌مان همچنان درگير يك سلسله بزنگاه‌هاست: «نسبت بوم و جهانشمول»، «تعريف هويت»، «عدالت و نسبتش با آزادي و نيز با هويت‌هاي فرانكشتايني»، «امر سياسي در دموكراسي‌هاي بي‌مشاركت». دليل اصلي بقاي شريعتي نه متولي‌هاي اويند و نه مخاطبانش بلكه متني است كه به‌جا گذاشته و تشخيص آگاهانه بزنگاه‌هاي ما.

دوشنبه ۲۹ام خرداد ۱۳۹۶

تولد «نوشریعتی‌ها» در میانه دو بنیادگرایی مذهب و بازار

نوشریعتی امروز در یک کلیت «هم-جهت» و «هم-راه» و «هم-بسته»با هر پروژه و متفکر و جریانی است که بخواهد در برابر دو بنیادگرایی مذهب و بازار بایستد. نوشریعتی‌ها در چنین افقی به میدان آمده اند تا با بازسازی همان مرزبندی اکنون دیگر کلاسیک شریعتی با «استثمار» و «استبداد» و «استحمار»، صورتی نو از امکانات مقاومت در برابر دو بنیادگرایی «مذهب» و «بازار» بیافرینند تا از «مستضعفین» اعاده حیثیت کنند. بازتوزیع(redistribution) امکانات اقتصادی و اجتماعی اینجا بخش مهمی از فرآیند به رسمیت شناسی (recognition) خواهد بود. «طبقه» و «هویت» پیوند خود را اینگونه باز می‌یابند تا بتوانند از جامعه دفاع کنند. جامعه ای که بیش از هر زمان دیگر به سمت تهی شدن از امکانات مقاومت پیش می رود و به اندیشه هایی نیاز دارد که جامعه را به «آرمانها»، به «خود»، باز گرداند. نوشریعتی ها، جزئی از این پروژه اند. این بار آنها آمده اند و متفکرانی «هم-جهت» را فراخوانده اند تا به این پرسش پاسخ دهند که «شریعتی اکنون برای ما چیست؟»

یکشنبه ۲۸ام خرداد ۱۳۹۶

« چله دا غ »

حواسش اغلب بقدری پرت بود که کفشهایش را هم لنگه به لنگه می پوشید اما تا کودک فقیری میدید کفش کهنه او چشمش را میگرفت خم میشد پاهارا اندازه میگرفت تا برایش کفشی بخرد . برای زلزله زدگان وسیله جمع میکرد و چنان از اندوه آنان به درد می آمد که چند پاکت سیگار می کشید

یکشنبه ۲۸ام خرداد ۱۳۹۶

تزاحم فرمان“ آتش به اختیار“ و ایده نظام پاسخگو!

از طرف بعضی دیگر از مفسرین منتقد فرمان " آتش به اختیار" آن را فرمان حمله فرماندهی می دانند که دیگر توان فرماندهی ندارد. در صورتی که بر طبق شرایط موجود در کشور این وضعیت اختلال در فرماندهی به هیچ وجه مشاهده نمی گردد، قوای سه گانه مستقر هستند، ارگان ها و نهادهای حاکمیتی اعم از لشگری و کشوری به صورت روال مند در حال انجام وظیفه می باشند. کشور درگیر در جنگی به معنای کلاسیک آن نمی باشد. از طرف دیگر قانون اساسی موجود نیز این حق و اختیار را به شخص فرمانده کل قوا آنهم در شرایط صلح اعطا نکرده است که بخشی از بدنه غیرنظامی و لباس شخصی جامعه را تحت عنوان افسران جنگ نرم جهت اجرای سیاست های کور و خودسرانه بر علیه بخش دیگری از آن بشوراند.

شنبه ۲۷ام خرداد ۱۳۹۶

مردم ما از خود می پرســـــــند

از مردم بپرســـــــــید آنها به شما خواهند گفت زندانیان حوادث پس از انتخابات را آزاد و به جای آن، عاملان و آمران فجایع شوم را مجازات کنید و با باز کردن درهای زندان، خود را از چرخه پایان ناپذیر و مضمحل کننده به کارگیری خشونت و ستم بیشتر آزاد نمایید. راه و رسم سخن گفتنتان را با مردم دگرگون و صداقت و شفافیت را جایگزین دروغ و تزویر کنید. با مردم خود آشتی کنید و از پشتوانه آنها عزت کسب کنید، تا مجبور نشوید در مناسبات خارجی خود تن به ذلت دهید.
اسلام رحمانی را بجای اسلام متحجرین تشنه قدرت بنشانید، همکاری و همدلی و اتحاد مبتنی بر اجماع ملی را بر استفاده از زر و زور و تزویر ترجیح دهید، آنگاه خواهی دید که همین مردم ستم دیده از شما، آماده بخشش شما خواهد بود و با بزرگ‌منشی، که از ویژگی‌های تاریخی ایرانیان است، به شما فرصت جبران همه جفاهایی را که در حق آنها کرده اید خواهند داد. در غیر این صورت، مردم شما را تنها خواهند گذاشت و سرانجام همه حکومت‌های خودکامه ای که ملتشان آنها را تنها گذاشت، در انتظارتان خواهد بود.

شنبه ۲۷ام خرداد ۱۳۹۶

در نسبت انقلابی گری و بی کلهگی

در واقع تاریخ رسمی از تعبیر «انقلابیگری» برای هر دو حرکت سود می برد و تلخ آنجاست که گروهی که الزاما در حاکمیت سهمی ندارند(شامل هردوگروه تحریمی و قائل به صندوق) نیز با خلق دوگانهی «انقلاب-اصلاحات» به این تلقی دامن می زند. در جای دیگر تاریخ رسمی با «انقلابیگری» نشان دادن حرکتهایی چون بالا رفتن از دیوار سفارتخانهها (آمریکا، انگلیس، عربستان) در پی این بر می آید که نه تنها از قضاوت و محکمه بدور بماند بلکه پشتوانههای فکری و سیاسی خود را از گزند مصون بدارد. اینگونه ما جامعه ای کم خوان دست در دست اپوزسیون شخصیت محورمان و پوزسیون مسئولیت گریزمان داده ایم تا بار مفهومی به واژه انقلاب ببخشیم که در جای جای تاریخ بر ضد ما وارد عمل میشود. در چنین فضایی است که خوانش تاریخ انقلاب نه یک تفنن، نه یک تخصص که یک ضرورت است.

جمعه ۲۶ام خرداد ۱۳۹۶

مستند سیما و آتش به اختیار 

جمعه ۲۶ام خرداد ۱۳۹۶

باید دنبال قدر و اندازه خود باشیم

پنج شنبه ۲۵ام خرداد ۱۳۹۶

پاسخ به مطالبات تاریخی و نیاز مردم

آقای رئیس‌جمهور سال گذشته ضمن دیدار خود در استان البرز در سخنرانی خود مژده دادند که با شرکت‌های پژو و سیتروئن قرارداد بسته می‌شود که ٤٠٠‌ میلیون یورو در صنعت خودرو ایران سرمایه‌گذاری کنند. اظهارات ایشان موجب نگرانی شد. چرا دولت به جای نگاه «انسان‌محور» و توجه به نیازهای انسانی، مشوق راهبرد «خودرومحور» است؟ امروز بسیاری از اقدامات مدیران شهری ما با نگاه خودرومحوری انجام می‌شود. باید در مطالعات و پروژه‌های خودمان نگاه انسان‌محور داشته باشیم.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.