بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مقالات ، مهمان ، صدگل

یکشنبه ۲۶ام اسفند ۱۳۹۷

روانی نبود،آرمان‌گرا بود

امروز سویه‌های زوال یابنده حیات انسانی در حال غلبه بر سویه‌های بارور زندگی است. در شرق و غرب جهان امروز، آرمان‌های خوف انگیز و مرگبار در حال روئیدن است. شیطان لباس عدالت و آزادی و امنیت پوشیده و به هستی آدمی آتش کینه می‌پاشد. منجی انسان امروز آن است که تلاش کند در این میدان پرمخاطره، بسترهای بارور را به یادمان بیاورد. عدالت و آزادی و رفاه و امنیتی که در شوره زار پرمخاطره شرارت‌ها روئیده است، دروغین است، باید در آتش افکنده شوند. باید دوباره به یاد آوریم که این آرمان‌ها را در زمینی دیگر بجوئیم. زمینی که از آب علاقه به انسان به منزله یک نوع دوست داشتنی و شریف تغذیه می‌کند.

یکشنبه ۲۶ام اسفند ۱۳۹۷ کالبد شکافی یک اعتراض مدنی

چرا این،آن شد

بانی اعتراض مقابله با حجاب اجباری که در قبل در کمپ اصلاح طلبان نظام فعال بود در برابر انتقادات عادت به اصلاح روش خود نداشت. روش کاری اصلاح طلبان روحیه رهبری طلبی و هم عادت به عدم انتقاد پذیری است . بانی این اعتراض با توجه به اقبال رسانه ها به سوی رفتاری هژمونیک رفت در این رفتار او با توجه به منافع برخی از سیاست های جریانات خارج از کشور به سوی برخورد با جریانی رفت که در درون نظام برای حقوق زنان تلاش در حد توان می کرد. مقابله با خانم های مانند مولاوردی و ابتکار و به چالش کشیدن این زنان در برابر حجاب در عمل راست حکومت را یاری رساند تا با جریان اعتراضی برخورد کند.

شنبه ۲۵ام اسفند ۱۳۹۷

تداومِ ابتذالِ جامع جمهوری اسلامی

شنبه ۲۵ام اسفند ۱۳۹۷

جنبش مردمی الجزایر کجا می رود؟

انتخابات همواره در جریان است، ما نمی دانیم کدام یک از کاندیداها شایسته ترین هستند چون از آنها برنامه ای ندیدیم. در نتیجه فردای انتخابات پر از دروغ خواهد بود و ما هم دروغ های تبلیغات انتخابات را پوشش خواهیم داد و به صورت دلقک در برابر نتایج انتخابات قرار می گیریم. پس ما نه دمکراتیم ونه مستبد بلکه تنها تماشاگر و با کنترل تلویزیون مشغول عوض کردن کانالها هستیم. در ضمن ما آدمهای سرخورده وهراسناک از تجدید نظر در انتخابات هستیم.

جمعه ۲۴ام اسفند ۱۳۹۷

مصدق و ملی کردن حکومت در ایران

بعد از انقلاب،حمله به مصدق، تحریف تاریخ، تخریب و مخدوش کردن چهره او در دستور کار بخشی از حاکمیت و نئولیبرالهای داخلی قرار گرفت. در موج جدید این تخریب و تحریف توسط ارگانهای نئولیبرال ها، دوهدف مشخص دیده میشود: یکی ترس از ملی وبومی شدن اقتصاد،پس از شکست ۴۰سال رویکرد های نئولیبرالی وپوپولیستی و
دوم،وحشت اقایان از ملی شدن سیاست وحکومت.

جمعه ۲۴ام اسفند ۱۳۹۷

اگر هدی صابر بود…

اگر بود بن بست معنایش را از دست میداد چرا که برای چریک مدنی هر نقطه از ایران و هر مساله از مردم محل تلاش و عرق ریختن است. به قول خودش پاشنه ورکشیده بود،آماده کمک به پایینی ها، به نادیده شدگان به تحقیر شدگان ،

پنج شنبه ۲۳ام اسفند ۱۳۹۷

از قطعنامه ۵۹۸ تا برجام

پنج شنبه ۲۳ام اسفند ۱۳۹۷

نیروی ملی کیست؟

چهارشنبه ۲۲ام اسفند ۱۳۹۷

می‌سوزند و خانمان می‌سوزانند

تنها یک پناهگاه قابل اعتماد از این آتش جان و سرمایه سوز وجود دارد: اعطای قدرت به مردم. مردم وقتی خود عهده دار قدرت شوند، معجزه روی می‌دهد. آتش گلستان می‌شود. اما اگر همین مردم عهده دار قدرت نباشند، لاجرم خود به هیزم‌های تشدید زبانه آتش تبدیل می‌شوند. خودشان می‌سوزند و خانمان می‌سوزانند.

چهارشنبه ۲۲ام اسفند ۱۳۹۷

نگاهی دیگر به انقلاب ۵۷

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.