بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مقالات ، مهمان ، صدگل

سه شنبه ۲۲ام مرداد ۱۳۹۸

آیا ما فساد نمی‌کنیم؟

یکشنبه ۲۰ام مرداد ۱۳۹۸

بهمن بحران‌ها سرازیر میشوند


به قول چامسکی، بزرگ ترین امپراطور جهان، افکارعمومی مردم جهان است. ترامپ هم این را میداند و برای اهداف خود با ایران درصدد جلب این امپراطوری است. چیزی که حاکمیت غالب ایران نه تنها به آن اعتقاد ندارد بلکه همیشه بر علیه آن اقدام کرده است.

پنج شنبه ۱۷ام مرداد ۱۳۹۸

فراز و فرود جنبش اصلاحات

سه شنبه ۱۵ام مرداد ۱۳۹۸

انبارها خالی نیست

سه شنبه ۱۵ام مرداد ۱۳۹۸

تغییر نام اصلاح طلبان، گامی به پیش یا به پس؟

دوشنبه ۱۴ام مرداد ۱۳۹۸

رضا عارف زاده و بارهای بر زمین مانده

دستگیر فرودستان بود و تیماردار بچه‌های سرطانی و کمک کار رفتگران در اینجا و آنجا و در هر کوی و برزن ایران ما، "وطن مصدق-سحابی". در سیل در زلزله و در سازماندهی فعالیت محیط زیستی در استان خوزستان و مشارکت در جنبش کلان ملی برای بهزیستی مردمان. و در این مسیر رضا در معرض برخورد و بازداشت قرار گرفت که سزا نبود. رضا سرمایه‌ای بود برای خوزستان و ایران. و استفاده بهینه از سرمایه رویه‌ای دیگر می‌طلبد و سازوکاری مشارکتی با پذیرش تنوع و تکثر درخور آن است.

دوشنبه ۱۴ام مرداد ۱۳۹۸

مراقب بازگشت ارتجاع در ظاهری فریبنده باشیم

مشروطیت در ایران نه از کاخ سفید که با قدرت شهروندان مسوول در همه مظاهر عرصه عمومی اش تحقق پیدا خواهد کرد، شهروندانی که در مقابله جدی با قدرت مطلقه هستند. امروز بیشتر از هر روز، مدافعان مشروطیت باید مراقب باشند نسل جوان امروز را با سفید سازی از دوران های سیاه کشور فریب ندهند. باید گفت و نوشت و تکرار کرد تا ارتجاعی سیاه در لباسی سفید تحمیل نشود. به خاطر این ارتجاع به آن ارتجاع تن ندهیم.

یکشنبه ۱۳ام مرداد ۱۳۹۸

شهرداری باید عامل و بازیگر اصلی ساخت مسکن کم‌درآمدها باشد

جمعه ۱۱ام مرداد ۱۳۹۸

«درنگ»

پنج شنبه ۱۰ام مرداد ۱۳۹۸

زنان و بازتولید حیات اجتماعی در وضعیت‌های بحرانی

در این چند سال اخیر، همپای فقیرتر شدن قشرهایی از جامعه و بی‌دفاع شدن بیشتر آنها، این مناسبات به ویژه بین زنان تقویت شده است. همچنین زنان عموماً پیام آور شادی اند و آن را به جامعه تزریق می‌کنند. فکر می‌کنم وجود این شبکه‌ها و مهارت‌ها برای دفاع جامعه از خود و مقاومت در برابر تخریبِ فزاینده و پیش رونده، بسیار مهم است. باید تا می‌توانیم در تقویت این مناسبات کوشش کنیم.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.