بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مقالات ، مهمان ، صدگل

چهارشنبه ۲۳ام مرداد ۱۳۹۸

وجدان حکومتی

چهارشنبه ۲۳ام مرداد ۱۳۹۸

انتخابات و راهبرد جامعه‌گرایانه

فعالیت در راستای راهبردها ی جامعه‌گرایانه گذار به دموکراسی، عدالت و توسعه پایدار، مغایرتی با شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ندارد.برای پرهیز از تکرار رویکردهای منفعلانه گذشته عقل حکم می کند احزاب وگروه های فعال دراین عرصه ابتدا، ضمن شور وگفت وگو با همه صاحبنظران فعال تحول خواه از گرایش‌های مختلف موجود، فهرستی از اهداف و برنامه‌هایی که قرار است از سوی نمایندگان منتخب در مجلس ریاست جمهوری در راستای دموکراسی، عدالت و توسعه پایدار دنبال شود تهیه وتدوین کرده در معرض افکارعمومی بگذارند .

سه شنبه ۲۲ام مرداد ۱۳۹۸

مبارزه با فساد خط مقدم آزادی است

وقتی از او درباره تصویر مصدق بر صفحه موبایل ، کامپیوتر و ...این همه یاد آن پیر احمدآباد پرسیده اند گفته است مصدق برای ما یادآور همه چیزهایی است که برای ایران میخواهیم . یعنی چه؟ یعنی اینکه به خاطر مردم ایران به خاطر میلیونها ایرانی غرق در فقر و نابرابری نه فساد میکنیم و نه در برابر فساد سکوت. حالا عده ای غرق در امکانات و حقوقهای نجومی فراموش کرده اند آرمانهایشان را . پس وقتی به توجیه کارهای آنها افتادید از مهدی حاجتی محبوس یاد کنید که امروز جایگزینش‌را در شورای شهر شیراز معرفی کرده اند. مبارزه با فساد خط مقدم آزادی است. شراکت در فساد و توجیه آن خط مقدم بندگی برای استبداد است.

سه شنبه ۲۲ام مرداد ۱۳۹۸

آیا ما فساد نمی‌کنیم؟

یکشنبه ۲۰ام مرداد ۱۳۹۸

بهمن بحران‌ها سرازیر میشوند


به قول چامسکی، بزرگ ترین امپراطور جهان، افکارعمومی مردم جهان است. ترامپ هم این را میداند و برای اهداف خود با ایران درصدد جلب این امپراطوری است. چیزی که حاکمیت غالب ایران نه تنها به آن اعتقاد ندارد بلکه همیشه بر علیه آن اقدام کرده است.

پنج شنبه ۱۷ام مرداد ۱۳۹۸

فراز و فرود جنبش اصلاحات

سه شنبه ۱۵ام مرداد ۱۳۹۸

انبارها خالی نیست

سه شنبه ۱۵ام مرداد ۱۳۹۸

تغییر نام اصلاح طلبان، گامی به پیش یا به پس؟

دوشنبه ۱۴ام مرداد ۱۳۹۸

رضا عارف زاده و بارهای بر زمین مانده

دستگیر فرودستان بود و تیماردار بچه‌های سرطانی و کمک کار رفتگران در اینجا و آنجا و در هر کوی و برزن ایران ما، "وطن مصدق-سحابی". در سیل در زلزله و در سازماندهی فعالیت محیط زیستی در استان خوزستان و مشارکت در جنبش کلان ملی برای بهزیستی مردمان. و در این مسیر رضا در معرض برخورد و بازداشت قرار گرفت که سزا نبود. رضا سرمایه‌ای بود برای خوزستان و ایران. و استفاده بهینه از سرمایه رویه‌ای دیگر می‌طلبد و سازوکاری مشارکتی با پذیرش تنوع و تکثر درخور آن است.

دوشنبه ۱۴ام مرداد ۱۳۹۸

مراقب بازگشت ارتجاع در ظاهری فریبنده باشیم

مشروطیت در ایران نه از کاخ سفید که با قدرت شهروندان مسوول در همه مظاهر عرصه عمومی اش تحقق پیدا خواهد کرد، شهروندانی که در مقابله جدی با قدرت مطلقه هستند. امروز بیشتر از هر روز، مدافعان مشروطیت باید مراقب باشند نسل جوان امروز را با سفید سازی از دوران های سیاه کشور فریب ندهند. باید گفت و نوشت و تکرار کرد تا ارتجاعی سیاه در لباسی سفید تحمیل نشود. به خاطر این ارتجاع به آن ارتجاع تن ندهیم.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.