بایگانی نویسنده : علی سرداری

پنج‌شنبه 28th می 2020 در حوزه : | نویسنده :

متن سند وچشم انداز الازهر برای آینده مصر

 

دوشنبه 4th می 2020 در حوزه : | نویسنده :
محمد فخرو

پاسخ عرب ها به تغییرات بزرگ پسا کرونا چه خواهد بود

 

سه‌شنبه 14th آوریل 2020 در حوزه : | نویسنده :
عماد رسن

آیا اکنون می توان گفتمان دینی را بازسازی کرد؟

 

دوشنبه 30th مارس 2020 در حوزه : | نویسنده :
محمد عثمان

ضرورت تدوین گفتمان دینی جدید، جایگزین بازسازی گفتمان موجود:

 

چهارشنبه 4th مارس 2020 در حوزه : | نویسنده :
هشام عميري-علی سرداری

کثرت گرایی حزبی، در کشورهای عربی آوازی از دموکراسی نمایشی را، سر می دهند

 

سه‌شنبه 11th فوریه 2020 در حوزه : | نویسنده :
علي محمد فخرو-علی سرداری

بازسازی اندیشه عربی در میدانها و خیابان ها دارد شکل می گیرد

 

یکشنبه 30th ژوئن 2019 در حوزه : | نویسنده :

چالش الجزایری ها با نظامی گری در سیاست

 

شنبه 11th می 2019 در حوزه : | نویسنده :

اسلامگرایی تسلیم مدرنیته شده است؟

 

دوشنبه 8th آوریل 2019 در حوزه : | نویسنده :

ارتش الجزایر ۷۰سال بازی با خواسته های دمکراتیک

 

شنبه 16th مارس 2019 در حوزه : | نویسنده :

جنبش مردمی الجزایر کجا می رود؟

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.