بایگانی برای :خوراک متنی این بخش گزارش ها و گفتگو ها

جمعه ۸ام شهریور ۱۳۹۲ گزارش دیدار نمایندگان تشکل های معلمان با سرپرست وزارت آموزش و پرورش

دردهای معلمان را در کابینه مطرح کنید!

از

 

یکشنبه ۳ام شهریور ۱۳۹۲ پدر پژمان ظفرمندی(فعال درستاد عارف و روحانی):

پسرم برای اعتراف دروغین تحت فشار است!

از

 

سه شنبه ۲۹ام مرداد ۱۳۹۲

ناگفته های مادر احمد عسگری از نحوه بازداشت و اتهامات فرزندش

از

 

پنج شنبه ۲۴ام مرداد ۱۳۹۲ گفت و گو با ادیب برومند

امیدواری بستگی به شهامت روحانی دارد

از

 

سه شنبه ۱۵ام مرداد ۱۳۹۲ در گفتگوی خانواده ابراهیمی و جانی با ملی ـ مذهبی مطرح شد:

شرایط بد جسمانی دو زندانی سبز از خانواده جانبازان در زندان اوین

از

 

دوشنبه ۷ام مرداد ۱۳۹۲ خانواده های زندانیان اعتصابی:

اعتصاب غذا تا تشکیل یک دادرسی منصفانه …

از

 

یکشنبه ۳۰ام تیر ۱۳۹۲ خانواده محمودیان و دری در گفت و گو با ملی- مذهبی:

انگشت نگاری!؛ فشار جدید به خانواده های زندانیان سیاسی رجایی شهر

از

 

یکشنبه ۲۳ام تیر ۱۳۹۲ پدر فریبا پژوه در گفت و گو با ملی-مذهبی

شاید اتهامش این باشد که از نتیجه انتخابات خوشحال بود

از

 

شنبه ۱۵ام تیر ۱۳۹۲ صدیقه وسمقی در گفت و گو با سایت ملی - مذهبی

آقای روحانی چند وزیر و معاون زن برگزینند

از

 

دوشنبه ۳ام تیر ۱۳۹۲ همسر سعید مدنی در گفت و گو با سایت ملی- مذهبی:

امیدواریم با توجه به قولی که رئیس جمهور منتخب داده اند شاهد آزادی زندانیان سیاسی باشیم

از

 

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.