بایگانی برای :خوراک متنی این بخش گزارش ها و گفتگو ها

پنج‌شنبه 17th می 2012 گفت و گوی حمید مافی با مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا:

سایه – روشن های نشست بغداد

از

 

یکشنبه 6th می 2012 خانواده محمد صدیق کبودوند در گفت و گو با سایت ملی - مذهبی :

امیدواریم دیگر کسی به جرم نوشتن زندانی نشود

از

 

پنج‌شنبه 19th آوریل 2012

مدل چینی ایران برای کنترل اینترنت

از

 

دوشنبه 16th آوریل 2012

درد دل های مادر معلم زندانی علی پور سلیمان

از

 

شنبه 14th آوریل 2012 شیرین عبادی با تأکید بر اصلاح روش حکومت ایران از درون:

دانشجوی زندانی، درد مشترک جامعه ایران است

از

 

سه‌شنبه 3rd آوریل 2012 رییس خانه فرهنگ افغانستان:

غیر از بخشش کار دیگری نمی‌توانیم بکنیم

از

 

دوشنبه 2nd آوریل 2012 در گفتگو با سامان صفرزائی

نفت نه استبداد می‌سازد نه دموکراسی

از

 

پنج‌شنبه 29th مارس 2012 همسر سعید مدنی با اشاره به تداوم بازجویی ها از همسرش

روحیه سعید عالی است

از

 

چهارشنبه 28th مارس 2012 در گفتگو با سرگی بارسقیان

نفت سبب بازتولید استبداد تاریخی نشد

از

 

پنج‌شنبه 22nd مارس 2012 گفتگو با چهار عضو کانون صنفی معلمان:

دانش‌آموز؛ سرمایه اجتماعی یا عنصر مصرفی

از

 

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.