بایگانی برای :خوراک متنی این بخش گزارش ها و گفتگو ها

شنبه ۲۳ام دی ۱۳۹۱ در گفت و گو با سایت ملی- مذهبی عنوان شد

بی‌خبری از وضعیت دو فعال مدنی آذربایجان

از

 

چهارشنبه ۲۰ام دی ۱۳۹۱ گفت و گوی خانواده مرادی ها با سایت ملی -مذهبی

در داخل صدای مان شنیده نمیشود سازمان های حقوق بشر نگذارند بچه های ما اعدام شوند

از

 

یکشنبه ۱۷ام دی ۱۳۹۱ بازداشت یک فعال ملی-مذهبی در اهواز

همسر لدنی: هیچ نهادی مسئولیت بازداشت همسرم را بر عهده نمی گیرد

از

 

چهارشنبه ۱۳ام دی ۱۳۹۱ همسر رضا شهابی،کارگر زندانی در گفت و گو با ملی- مذهبی:

تنها سرمایه همسرم سلامتی اوست!

از

 

یکشنبه ۱۰ام دی ۱۳۹۱ خواهر مصطفی نیلی زندانی تبعیدی به رجائی شهر در گفتگو با ملی-مذهبی:

زندانیان در مقابل انتقال غیرقانونی مصطفی مقاومت کرده بودند…

از

 

شنبه ۹ام دی ۱۳۹۱ مادر شبنم سهرابی که زیرماشین نیروی انتظامی شهید شد:

دیه نمیخواهم؛ آمران و عاملان محاکمه شوند

از

 

دوشنبه ۲۷ام آذر ۱۳۹۱ شیرین عبادی در گفت و گو با سایت ملی‑مذهبی:

قوانین تبعیض‌آمیز نشانه بی‌حرمتی به هویت انسانی زن ایرانی است

از

 

شنبه ۲۵ام آذر ۱۳۹۱ خانواده فعالین مدنی دربند در گفت و گو با سایت ملی-مذهبی:

بحران دریاچه ارومیه با زندانی کردن فعالین مدنی حل نمی‌شود

از

 

چهارشنبه ۲۲ام آذر ۱۳۹۱ گفت وگوی سایت ملی - مذهبی با دکتر ملکی پس از احضار به زندان

وجدان انسان باید خیلی منجمد شده باشد که بتواند سکوت کند

از

 

چهارشنبه ۱۵ام آذر ۱۳۹۱ گفتگوی سایت ملی- مذهبی با زینب پیغمبرزاده

دستاوردها و هزینه‌های کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت

از

 

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.