بایگانی برای :خوراک متنی این بخش اندیشه

چهارشنبه ۲۹ام شهریور ۱۳۹۶

مهندس سحابی و ایران توسعه محور 

توسعه متوازن سحابی چند ضلع داشت. ایران باید بماند تا توسعه یابد. ایران باید قوی باشد. قدرت ایران با توسعه کسب می شود مردم ایران باید آزادی داشته باشند تا در سیستم احساس امنیت همبستکی و اینده داری کنند پس مشارکت مردم در تصمیم گیری ها لازم است. سحابی هویت ایرانی را باور داشت و هم این که مذهب در دید وی اخلاق اجتماعی را توسعه می دهد.

دوشنبه ۲۷ام شهریور ۱۳۹۶

سرمایه اجتماعی «سرگردان» و سرمایه اجتماعی «تأسیس یافته» در ایران!

جامعه ایرانی، جامعه ای پویاست ولی سیستم‌ها و نهادهایش نیاز به اصلاح دارد. سرمایه اجتماعی در ایران سرگردان مانده است و لازم است به «سرمایه اجتماعی تأسیس یافته» ارتقا پیدا بکند. این یک مسئولیت مشترک است و مستلزم کار و کوشش، کنش همگانی، و تعاملات خلاق، انتقادی و سازنده میان دولت، مردم و نهادهای مدنی و سازمانهای غیر دولتی و محلی است.

چهارشنبه ۲۲ام شهریور ۱۳۹۶

معنویت سیال؛ هویت مهاجم

برخی تحلیل‌گران همچون ژرژ کورم، در تحلیل اهمیت یافتن دین در دهه‌های اخیر، نه از "بازگشت به دین" (Retour) بلکه از "توسل جستن به دین" (Recour) خبر دادند. زمینه‌ی اسلامی نمونه‌ی خوبی برای اثبات این مدعاست. افسران سابق بعثی که امروز در جریان داعش، سخنگویان جدید اسلام می‌شوند و اوباش نیجری که در نمونه‌ی بوکو حرام، خود را مجریان احکام اسلامی می‌نامند آیا می‌توان چهره‌هایی دینی خواند؟ آیا می میتوان این پدیده پدیدهها را به دین و به اسلام نسبت داد و عاری از سیاست و بازار تحلیل کرد؟

سه شنبه ۲۱ام شهریور ۱۳۹۶ افسانه ایرانشهری، توهم ایران اسلامی

ایران و رسم مصدقی و ملی-مذهبی‌ها

سمت گیری درست روشنفکران مذهبی طوفان به پا می‌کرد. این طوفان همچنان در جریان است که انقلاب شکل سیاسی آن بود و حوادث اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن شکل‌های بعدی بودند. به عبارتی سنت در حال شخم خوردن است این همان سنت مقاوم است که در دوره مشروطه با عقب نشینی خود توانسته بود هم مقاومت کنند و هم مدرنیته را عقیم کند و هم مدعی برای آینده بماند. که ماند و حاکم هم شد.

یکشنبه ۱۹ام شهریور ۱۳۹۶

محمد علی فروغی؛ پنج حرفه و شش نهاد

شاید از مهم ترین دستاوردهای حرفۀ کارگزاری فروغی را در این بدانیم که الگویی متمایز از خط مشی عمومی را پدید آورد و برجای گذاشت. نوعی برکنار نگه داشتن خود از موج سواری پوپولیستی و نوعی محافظه کاری برای مراقبت از مسأله ایران در موقعیت های حادّ بحرانی. اوج این را در شهریور 20 و نحوه مواجهه با ورود متفقین به کشور و موضوع انتقال قدرت در ایران. او از پدیدآورندگان مشی لیبرالی معتدل و محافظه کار بود. از دو کارگزار بزرگ دورۀ رضاشاه، اگر داور درخط تجدد خواهی اقتدارگرا بود، فروغی تجددخواهی لیبرالی می خواست.

سه شنبه ۱۴ام شهریور ۱۳۹۶

افسانه ایرانشهری،توهم ایران اسلامی ۱

طباطبائی با روایتی بس ایدولوژیک از اندیشه ایرانشهری می گوید. او می خواهد ایرانی بسازد که در تاریخ گذشته ریشه و مبانی ندارد.آیا این نگاه از هر نگاهی در تاریخ معاصر ما ایدولوژیک تر نیست؟

پنج شنبه ۲ام شهریور ۱۳۹۶ داعش و رجوع به مخازن فکری خشونت

چهار کتابی که مرجع اندیشه های تکفیر هستند

کتاب چهارم که بسیار مهم است “المذکرات الاستراتیجیه” (نکته های استراتژی-راهبردی) است. نویسنده این کتاب عبد الله بن محمد است. لازم به ذکر است که این کناب در ایران خوانده نشده است. این کتاب دکترین نیروها به شمار می رود ودارای ۶ توصیه راهبردی به گروه های جهادی است. مبحث مفصل و قابل تأمل این کتاب توجه به تصرف مناطق استراتژیک در جهان آینده اسلام است. بازوی اول آن شامات و بازوی دوم آن به یمن اشاره شده است و ملحق شدن نیروهای جهادی و تکفیری یمن به جهان اسلام. این خشونت های انبوه و پرشدت، عمیق و گسترده در جهان یک باره حادث نشده است. خشونت ها تئوری پردازان محرک ها و بازتولیدهای متعددی دارد و در یک مورد به نقل از وزیر اوقاف سوریه از ۹ هزار مسجد در سوریه فقط ۶ هزار مسجد در اختیار و اداره سلفی ها است که به پرورش نیرو پرداخته و به نوعی امنیت سوریه را به خطر انداخته اند. و تنها ۳ هزار مسجد با نظارت اوقاف اداره می شود.

جمعه ۲۷ام مرداد ۱۳۹۶ امکان‌های گقتگو میان دو افق ستیزه‌جو

امکان‌های گقتگو میان دو افق ستیزه‌جو

شریعتی و طباطبایی می‌توانند با هم گفتگو کنند. اگر آنها خود چنین نکنند، می توان از پژوهشگران و اندیشمندان دیگر خواست تا به امکان‌های پیوند میان افق این شخصیت بیاندیشند. برای این کار، شریعتی باید کمی هم فیلسوف شود و طباطبایی نیز به ملزومات روشنفکر هویت اندیش شدن به درستی بیاندیشد.

دوشنبه ۲۳ام مرداد ۱۳۹۶

فقه و محیط زیست

در این آیه شریفه هلاک «نسل»، عطف به هلاک «حرث» شده است. «حرث» یعنی زراعت. هلاک نسل یعنی نسل‌کشی و ارتباط آن با هلاک حرث و متأخر از آن گویی رسانندة آن است که تخریب منابع سبز منتج به هلاکت انسان‌ها خواهد شد و هر دو نتیجه فساد در زمین است. جالب‌تر اینکه موضوع سخن الهی حیات دنیا یعنی زندگی دنیوی است و شخصی که با سخنان دروغین و مردم‌پسند جلب ‌توجه و خشنودی مردم را فراهم ساخته دقیقا وعده‌های بهینه‌سازی زندگی و ایجاد رفاه و محیط سالم به آنان داده است. درحالی‌که پس از وصول به قدرت سعی در سرزمین می‌کند

شنبه ۲۱ام مرداد ۱۳۹۶

ناخدایان سراب

چینش افقی و هم طراز عناصر سه گانه، خود بخود، عنصر نیرومند تر، غرب و غربزدگی، را در مقام ظرف تلفیق تحمیل خواهد کرد و از ما حاشیه نشینان چشم به دهان و سترونی خواهد ساخت که بی میهن حتی آواز بوم را هم بر خرابه های میهن نخواهیم شنید، چون دیر یا زود، کوله بار حقارت بر دوش، « شهروندان پیرامونی» کلان شهر های غرب خواهیم شد. باید به بزرگی و نژادگی خواند، باید خود را وابسته به خاکی دید که در چشم پدرانمان گهر خیز و هنر پرور بود، خاک سختی که زیستن در آن در چشم نیاکانمان زیستن حماسه بود. خاک زخمی شده از دشنه ی بیگانگان ما را به آفرینش حماسه ای دیگر، دیر زمانی است که فرا خوانده.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.