بایگانی برای :خوراک متنی این بخش اندیشه

دوشنبه ۲۳ام بهمن ۱۳۹۶

با جنون جهادیسم مقابله ای رادیکال نیازمند است

اکنون افول این پدیده جهادی جنون وار ، چه از نظر خشونت طلبی و چه از منظر اعطای امکانات مالی سازمانهای جاسوسی دولتی شروع شده است. در ضمن این فرصتی برای از بین بردن منابع مبهمی است که این پدیده را به وجود آورد و باعث ویرانی و تخریب شده است. ایما و اشاره با این دیوانگان جهادی هرگز فایده ای نخواهد داشت بلکه مقابله ریشه ای با این جریان می تواند یک راه حل باشد.

چهارشنبه ۱۱ام بهمن ۱۳۹۶

چرخش عربستان در آزادی زنان صرفا سیاسی‌ است

آنچه در عربستان اجرا می‌شود و جاری است می‌توان گفت که اصلا هیچ بویی از اسلام به مشامش نرسیده است. آن وهابیت و نگاه تکفیری و مخصوصا این روزها داعشی‌ها که محصول و تربیت همان عربستان و وهابیت هستند، بویی از اسلام به مشامشان نرسیده که این چنین با قهر و غضب با مردم رفتار می‌کنند. استبداد در آنجا حاکم است و هیچگونه نشانی از عطوفت و مهربانی و انسانیت نیست. در نتیجه نمی‌توان گفت که آن‌ها مظهر اسلام و رحمانیت الهی هستند.

دوشنبه ۹ام بهمن ۱۳۹۶

نماد تقوی، فقه سنتی، مخالفت با انقلاب و انکار ولایت فقیه

این مبنایی بسیار اساسی برای پیشگیری از مجازات اعدام متخذ از بسیاری فتاوای فقهی است. مبنای متین محقق خوانساری هرگز مورد عنایت مدرسه آقای خمینی قرار نگرفت. مدرسه ای که در ریختن خون مردم بسیار بی‌باک بوده است. دقیقا بیاد دارم برای نخستین بار در بهار ۱۳۷۹ در زندان اوین در حین مطالعه جامع المدارک به این امر مهم برخوردم و بر ارادتم به محقق خوانساری افزود. بحث عدم حجّیّت خبر واحد در امور مهمّه را برای نخستین ‌بار در مقالۀ «آزادی عقیده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر» (اردیبهشت ۱۳۸۰) مطرح کردم. (۱۳۳) این مبنای متین بابی است که درهای فراوانی از آن در فقه جزا گشوده می‌شود.

پنج شنبه ۵ام بهمن ۱۳۹۶

  سرانجام مجادله و جدائی گفتمانها

وظیفه تو رساندن پیام و طرح گفتمان توحید است و به گفتمان شرک و نابودی آن فکر نکن زیرا آنها خود با باور خود با اعمال ناگوار خود را نابود خواهند کرد. زیرا این فرآیند انسانی است و زمان می برد. البته اگر در شرایط حاد مبادرت به برخورد فیزیکی نمایند شرایط جدیدی بوجود خواهد آمد که در سوره های محمد، فتح و حجرات خواهد آمد.

پنج شنبه ۲۸ام دی ۱۳۹۶

ویدئوها می‌گویند که ولایت فقیه از کجا می‌آید

این ایده با مساله امامت به عنوان پیشوای اخلاقی کاملاً متفاوت است. قراردادن ایده آتنی، سیاسی وفلسفی ولایت فقیه در مباحث اخلاقی-عرفانی-دینی امکان شناخت و نقد آن را از بین برده‌است. ما برای نقد و بررسی ولایت فقیه به دلیل اشتباه در شناخت ریشه‌های معرفت‌شناختی آن نتوانستیم به شناختی دقیق و انتقادی رادیکال دست پیدا کنیم و تنها به حمایت یا نقد ولی‌فقیه پرداخته‌ایم. ویدئوها نشان می‌دهد که تا چه حد موضوع، نه ریشه در مباحث الهیاتی و کلامی که ریشه در موضوع قدرت و فلسفه سیاسی دارد.

چهارشنبه ۲۰ام دی ۱۳۹۶ بحثی از منظر معناشناسی و اخلاق پژوهی

چرا داستان ها مهم اند؟

در ساحت اخلاق آنچه هست داستان مهربانی هاست مثل مادر ترزا . آنچه واقعا هست مردان وزنانی است که شرف خویش را پاس می دارند، غم انسان می خورند، شجاعت های واقعا زیسته شده از خود نشان می دهند وبه دردها ومرارتهای پیرامون خود حساس می شوند. شجاعت بودن را ما در احمد زاده مزه مزه می کنیم. اراده آزاد اخلاقی را ما در فاعلانی می آزماییم که بر روی این زمین و زیر این آسمان وبا همین بدن و پوست وگوشت واستخوان ودر همین تاریخ وموقعیت های واقعی اجتماعی، به رغم همه جبرها ومحدودیت ها ودشواری ها، همچنان از ژرف ترین لایه های اصیل وجودی خویش، معرفت اخلاقی را ، شوق اخلاقی را، خواست اخلاقی و ارادۀ اخلاقی را می تراوند و به منصه ظهور می رسانند. این به ما کمک می کند که حکم به امکان «اخلاقی زیستنِ انسان» بدهیم ومعنای محصّل مسؤولیت شخصی اخلاقی خویش را ادراک بکنیم وبیازماییم.

جمعه ۸ام دی ۱۳۹۶

بازگشت حاکمیت به مخیله جمعی

دوباره می‌توان به سیاست آرمانگرا نیز رجعت کرد. ایده حاکمیتی که از تلفیق مدل آلتوسیوسی و ژان بدنی تاسیس کردیم، یک آرمان بزرگ پیش روی خود دارد: حرکت به سمتی که جامعه با همه کثرت و تنوع خود، نسبت به بنیادی‌ترین ارزش‌های حیات سیاسی به وفاق برسد: آزادی و عدالت، مطابق با منطق خاص تاریخی و فرهنگی. تحقق این آرمان نیازمند بازیگران خلاق، آفرینشگر و شجاعی است که از سکوی لایه‌های ثانوی حیات اجتماعی، ضمن کسب نیرو از لایه‌های پایینی بیشترین امکان تاریخی هم آوایی آنها برای کلی شدن و کلیت یابی را احیا کنند.

پنج شنبه ۷ام دی ۱۳۹۶

اصلاح طلبی نافرجام شیخ محمدعبده

شیخ با این نگاه نظر خودش را کامل کرد که – "انسان به عنوان انسان به طور کامل مسئول اقدامات و تصمیماتی است که خدا به او داده است" - در ضمن اوهر تصمیمی بگیرد آزاد است،" عبده بر این باور بود که باید "در ظاهر آیات قرآن بحث وغورنگردد" چرا که ممکن است برداشت از معنای ظاهری آیات خلاف آزادی انسان را نشان دهد ، این زاویه دید یعنی نگاه به ظاهر آیات به صورت خطر بزرگی در خواهد آمد و عقیده مسلمانان را محاصره ومحدود خواهد کرد.

سه شنبه ۵ام دی ۱۳۹۶

آیا محبوبیت روحانیون در جامعه کاهش یافته؟!

شنبه ۲۵ام آذر ۱۳۹۶

رسم عربی و جهاد اکبر

ما با هر اصول و مبانی که داریم باید به مصادیق بپردازیم تا بحث واقعی در بگیرد . شبستری خواستار تحول کلی است این تحول را مدام بیان می کند اما فقه در زمره دانش عملی قرار دارد. شبستری در تحول دانش نظری گفته است به عبارتی وارد بحث مصداقی نشده است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.