بایگانی برای :خوراک متنی این بخش اندیشه

سه شنبه ۵ام دی ۱۳۹۶

آیا محبوبیت روحانیون در جامعه کاهش یافته؟!

شنبه ۲۵ام آذر ۱۳۹۶

رسم عربی و جهاد اکبر

ما با هر اصول و مبانی که داریم باید به مصادیق بپردازیم تا بحث واقعی در بگیرد . شبستری خواستار تحول کلی است این تحول را مدام بیان می کند اما فقه در زمره دانش عملی قرار دارد. شبستری در تحول دانش نظری گفته است به عبارتی وارد بحث مصداقی نشده است.

پنج شنبه ۲۳ام آذر ۱۳۹۶

انسان و هستی

آنکه از روی بینش یا بر حسب ایمان به اندیشه وحدت وجود راه یافته است خواه روی قله کوهی باشد یا در سیاهچال زندانی، صدای ناقوس کلیسایی را بشنود یا دل به اذان مغرب بسپارد، خود را در خانه خویشان و در حضور و صحبت دوست احساس میکند و سبک پا و توانمند به راه زندگی آدم- وار میرود. در طربخانه خاک از زنده بودن با دیگران لذت میبرد. ارزش چیزها را میداند اما در تصاحب آنها حرص نمیزند. نسبت به آنچه در جهان و دور و برش میگذرد حساس است. با هوشیاری از سیل ریز ابتذال جامعه مصرفی کناره میگیرد. نیکی را در اندیشه و گفتار و رفتار بارور میکند. در آغوش گرم طبیعت شیره جان این مادر خردمند مهربان را میمکد و بخواب میرود.

جمعه ۱۷ام آذر ۱۳۹۶ فشرده ای ازتحلیل محتوایی سوره نساء

فراموش شدگان

جنبش حق طلبی زنان که باحمایت موثر وآشکار پیامبر آغاز ودرحال رشد بود، ادامه نیافت ودستاوردهای آن تکمیل وتثبیت نگردید. زیرا با رحلت پیامبر و متوقف شدن جریان وحی، زیرفشارسنگین نظام وفرهنگ مردسالارانه قبایلی که هنوز نفس می کشید و پا گرفتن الگوی اشرافیت جدید برگرفته از نظامات و فرهنگهای دوامپراطوری ایران و رم درلباس خلافت اسلامی، به محاق رفت . لذا آن دستآوردها وترتیبات تازه ای که درپرتو وحی وبه ابتکار پیامبر برقرارگردیدند، نباید نهایی وجاودانه تلقی شوند. جنبشی برخورداراز حمایت خدا و رسول، و به همت پیشروترین زنان شجاع پیرامون پیامبر آغازشده بود که اگربا تغییرات تکاملی درشرایط عینی همراه می گردید، درراستای تحقق اهداف وارزشهاای بنیاین وحی ادامه می یافت و به تبع آن، کیفیت آن ترتیبات بیش ازپیش با اصول وارزشهای ناب وحیانی، آزادی، برابری وعدالت، همآهنگ می گردید.

پنج شنبه ۱۶ام آذر ۱۳۹۶

ایران، دو  یا یک

رفتار درست را روشنفکران فرهنگی در ایران داشته اند. این نسل به ایران توجه داشته است؛ هم به مدیریت و حکومت ایرانی و هم به جغرافیای ایرانی و هم مفاخر فرهنگ ساز ایرانی و آنچه که ایرانی می دانسته است را نشان داده است و به قبل و بعد از اسلام هم توجه زیادی نداشته است.این جریان حتی به نوع حکومت شیعه یا سنی یا غیر اسلامی توجه نداشته است و در عوض فرهنگ جامعه ایرانی را کاویده است. نه ضد صفویه بوده نه برانداز عباسیان بلکه هر آنچه ایرانی بوده از قیام و اعتراض و خلاقیت هنری و انحطاط را بیان کرده است.در نتیجه روشنفکران فرهنگی بستری مناسب برای کاویدن در ایران گذشته برای ما فراهم کرده اند. این بستر را باید شناخت، ارزیابی کرد و باز دوباره ایران را دید.

شنبه ۴ام آذر ۱۳۹۶

شریعتی و بازیابی جامعه

. مردم نه به خود اعتماد دارند و نه بهره‌مند از يك وحدت شخصي براي زندگي خصوصي خود هستند. بستر امروزي جامعه كه شريعتي آن را فراخوان مي‌كند با بستر جهان سابق فرق دارد. پيش‌تر اگر سنت بود امروزه ارزش‌هاي جهان جديد است كه دارد ما را فراخوان مي‌كند. امروزه به‌جاي روايت انقباضي از شريعتي، بستر يك روايت انبساطي براي شريعتي مهياست. امروز با دكتر شريعتي مي‌توانيم امكاني فراهم كنيم براي بازيابي جامعه به منزلگاه هويت فرهنگي تا قادر باشد ما را به منزله يك الگوي زنده براي وجدان‌هاي عام انساني عرضه كند.

جمعه ۳ام آذر ۱۳۹۶

شریعتی گفتمان و آثار خود را به مکان‌های عمومی آورد

پنج شنبه ۲ام آذر ۱۳۹۶ سوسن شریعتی:

شریعتی متفکری شورشی‌ است

علی شریعتی هم دماسنج اجتماعی بوده و هست و هم دماسنج روشنفکری و وضعیت سیاسی. به عنوان مثال به واسطه برخورد با شریعتی و اجازه حضورش در حسینیه ارشاد مشخص می‌شد که وضعیت سیاسی چگونه است برخی می‌گفتند شریعتی به پایان رسیده است ولی او با هر شبه آغازی مجدد بازگشته و جایگاه بی‌بدیلی در تاریخ اندیشه ما دارد. هدف این سمپوزیوم نیز یافتن پاسخ و ازسرگیری متون انتقادی شریعتی برای حل مسائل امروز است.

جمعه ۱۹ام آبان ۱۳۹۶ برداشتی از سوره جاثیه

ابعاد نگرش انسانها به جهان و شکل گیرى گفتمان هاى متفاوت

چهارشنبه ۱۷ام آبان ۱۳۹۶

نسبت فقه با دانش، ارزش، قدرت و روز آمدی

مشکل فقه که با شرایط مدنی و قضایی جامعه به جلو نیامده بود در دوره حکومت دینی خود را بهتر نشان داده است چرا که در سه سطح سیاسی و مدنی و قضایی که تبعات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی دارد، این دانش عملی نیاز به روز آمد شدن دارد. این دانش عملی که در دوره پهلوی با انزوا گرایی و نقد رقیبی ناکارآمد برای خود حقانیت کسب کرده بود امروز در میدان عمل دارای بحران است. در عین حال ریشه دار بودن و ضعف حریفان در عدم ریشه داری، برای فقه فرصت باز سازی فراهم کرده است اما این فرصت همیشگی نخواهد بود. به نظر می رسد که توان روز آمدی در میان فقها وجود داشته باشد که گاه علامتی نشان داده می شود.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.