بایگانی برای :خوراک متنی این بخش اندیشه

یکشنبه ۳۰ام دی ۱۳۹۷

شریعتی، امتداد پروژه بازرگان

به بیان اندکی فضل‌فروشانه و کاملاً پرمسامحه،اگر کانت را بدرستی از سراغازهای اصلی فکر روشنگری بدانیم،به جهت نظری بازرگان به نقد اول کانت و توجه به اصول خرد و شریعتی به نقد سوم کانت و اصول زیبایی‌شناسی نزدیکتر است ولی هردو در نقد دوم،در نقد عقل عملی،یعنی اخلاق به وحدت می‌رسند.

جمعه ۲۸ام دی ۱۳۹۷

تنازع قدرت؛ تقابل روحانیت با جامعه‌ی مدنی

پنج شنبه ۲۰ام دی ۱۳۹۷

بهترین مدل برای رابطه دین و دولت چیست؟

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه بیماری مکنون در مشروطه، افراط در آزادی بود لذا به سمت آنارشیسم رفت، تصریح کرد: مردم به جایی رسیدند که یک فرد مستبد را قبول کردند زیرا امنیت از آزادی بهتر است. در جمهوری اسلامی افراط به سمت مسئله رهبری رفته است و سبب می‌شود تا آزادی و حقوق مردم نادیده گرفته شود لذا تقابل دین و آزادی رخ می‌دهد و نوعی سرخوردگی از حاصل انقلاب پیش می‌آید.

شنبه ۱۵ام دی ۱۳۹۷

منع و یا جواز شکنجه در فقه و قانون

در آموزش های دینی، اذیت و آزار دیگران قبیح و ناپسند شمرده است. نه تنها آزار انسان ها، بلکه آزار حیوانات نیز کاری غیر اخلاقی محسوب شده و دینداران از آن نهی شده اند. دستوراتی از قبیل ممنوعیت کشیدن پای گوسفندان به هنگام ذبح، یا کراهت ذبح با چاقوی کُند که سبب رنج بردن حیوان و سخت جان دادن وی می شود، ممنوعیت پوست کندن حیوان در حالی که جسمش همچنان گرم است و صبر کردن تا خروج کامل روح[۱۹] و... نشان می دهد که اسلام آزار و شکنجه را حتا نسبت به حیوانات زشت می شمارد. امیرالمؤمنین می گوید «نبایستی گوسفندی را در برابر گوسفند دیگر و شتری را در برابر شتری دیگر که وی را می نگرد قربانی کرد».[۲۰] این سفارش ها برای کاستن رنج و درد حیوانات است تا کمتر اذیت شوند.

چهارشنبه ۱۲ام دی ۱۳۹۷

ابن تیمیه: اجتهاد یا انسداد؟

تمدن اسلامی را فیلسوفان و متکلمان و فقیهان و صوفیان و هنرمندان و وزیران و کاتبان و خلیفگان و شاهان و افزون بر آنان همه "دگراندیشانی" ساختند که ابن تیمیه آنان را به انواع کفر و الحاد و بدعت متهم می کرد. ابن تیمیه قشر بسیار محدودی را در تمدن اسلامی نمایندگی می کند؛ همان هایی که امروزه آثار بینش ها و تفکراتشان را تحت عنوان وهابی و سلفی اینجا و آنجا می بینیم. اجتهادی که او بدان فرا می خواند بازگشت به "سلفِ" اصحاب حدیث بود؛ فتح باب اجتهاد نبود. دعوتی بود به "انسداد مطلق".

یکشنبه ۲۵ام آذر ۱۳۹۷

تعدد زوجات در قرآن از منظری تأویل‌‍‌گرایانه

برخی از مردان عرب کنیزانی خریداری می‌کردند و با وادارکردن آن‌ها به زنا با دیگر مردان از آن‌ها درآمد کسب می‌کردند. قرآن این عمل را نیز ناپسند شمرده و از آن بر حذر می‌دارد: «… کنیزکان خود را که عزم پاکدامنی دارند، به فحشا وادار نکنید که بهره دنیوی به‌دست آورید» (نور: ۳۳). این‌ها همه نشان از تأکید قرآن بر حفظ نجابت در زندگی انسانی و به‌ویژه در کانون خانواده دارد.

سه شنبه ۲۷ام شهریور ۱۳۹۷

نواندیشی دینی و خردورزی‌های شخصی

نراقی سه دسته مدعا دارد: اول دعاوی مرتبط با نظریات فلسفه سیاسی و حقوق اساسی، دوم گزارش از آراء دو نواندیش دینی، و سوم استنتاجهای وی درباره غیرلیبرال بودن و نقض حقوق شهروندان دگرباش خصوصا دگرباشان جنسی در صورت تعارض با رای نواندیشان دینی. واضح است که صحت استنتاجهای وی متوقف بر صحت هر دو مقدمه آن، و خطا در هر یک از مراحل پیش گفته یا در اکثر یا همه آنها به معنای بطلان استنتاجهای او است.
مدعای کدیور این است که مدعاهای نراقی در هر سه دسته قابل مناقشه و در نتیجه استنتاجهای وی مخدوش است. بطور خلاصه مدعاهای دسته اول وی با موازین فلسفه سیاسی و حقوق اساسی بشر فاصله دارد، و او بر اساس رویکردی رمانتیک اظهار نظر کرده است. مدعاهای دسته دوم یعنی گزارش از آراء و مشخصا آراء متأخر کدیور غالبا فاقد دقت، گمراه کننده و غیرقابل انتساب به دیدگاه متأخر اوست. در نتیجه مدعاهای دسته سوم ناتمام و نقدهای وی ناوارد است.

دوشنبه ۲۶ام شهریور ۱۳۹۷

روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران

یکشنبه ۲۵ام شهریور ۱۳۹۷ بررسی یک پیشنهاد

همگرایی در حوزه تمدنی ایران

دوشنبه ۱۸ام تیر ۱۳۹۷ در آمدی بر سوره های محمد، فتح و حجرات

آمادگی برای شرایط جنگ، صلح و روش اصلاح

در جمع بندی و نتیجه گیری علل شکست در جنگ احد را قرآن تئوری توطئه و یا عوامل بیرونی نمی داند بلکه ضعف درونی، سستی، خود کم بینی و اختلاف و نافرمانی می داند(6). وقتی غنائم را دیدند و به منازعه و اختلاف در تنگه پرداختند و این آزمایشی بزرگ بود. در این حالت شما می گریختید د رحالیکه پیامبر شما را از پشت فرا می خواند ولی حالا که رنج و اندوه بر شما رسیده است غم نخورید و آگاه باشید(7). با درک این شرایط آرامشی حاصل شد و از یأس و خلاص شدند و عفو برقرار شد(8).

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.