بایگانی نویسنده : تقی رحمانی

جمعه ۱۹ام آذر ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

“ابد و یک روز” زندگی در مدار بسته!

 

سه شنبه ۱۶ام آذر ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

دانشجوی بوروکرات یا مدنی؟

 

شنبه ۱۳ام آذر ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

روزی روزگاری،کوبا

 

چهارشنبه ۱۰ام آذر ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

قوه قضاییه به جای تواب سازی، شفاف سازی کند

 

جمعه ۵ام آذر ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

سکوت موسوی اردبیلی در تصمیمات مرگ آفرین

 

یکشنبه ۳۰ام آبان ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

اربعین قوام عاشوراست

 

چهارشنبه ۱۹ام آبان ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

چرا اوباما جای خود را به ترامپ داد؟

 

یکشنبه ۱۶ام آبان ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

گفتگوی دکتر یزدی را باید دید و شنید

 

دوشنبه ۱۰ام آبان ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :
سه نحله فکری روشنفکران مسلمان

اسلام علمی بازرگان،اسلام اجتماعی شریعتی،اسلام فلسفی مجتهد و سروش

 

یکشنبه ۲ام آبان ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :
در نقد مقاله اخیر دکتر سروش

تند مگو،نرم و مصداقی بگو

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.