بایگانی نویسنده : تقی رحمانی

یکشنبه ۱۰ام اردیبهشت ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

میراث رهبر انقلاب و پروژه رهبر نظام  (قسمت یکم)

 

چهارشنبه ۶ام اردیبهشت ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

چرا مشارکت انتقادی درست است؟

 

شنبه ۲ام اردیبهشت ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

در لیست شوراها به معیارها توجه کنیم نه نام ها!

 

دوشنبه ۲۸ام فروردین ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

خوب و بدهای ثبت نام های ریاست جمهوری

 

چهارشنبه ۲۳ام فروردین ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

چنگ و چنگال

 

پنج شنبه ۱۷ام فروردین ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

ولایت مطلقه فقیه  خمینی، ریشه  درعرفان نظری دارد؟(قسمت سوم)

 

دوشنبه ۷ام فروردین ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

بازرگان بنویسم، هاشمی بخوانیم و بهشتی را ستایش کنیم؟

 

چهارشنبه ۲ام فروردین ۱۳۹۶ در حوزه : | نویسنده :

ویدا و فرح خیلی دور، کمی نزدیک

 

سه شنبه ۲۴ام اسفند ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :
در حاشیه مستند هدی صابر برای مصدق

مصدق کریم یا اشرافیت مغلوب؟

 

دوشنبه ۲۳ام اسفند ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

ثبات حکومت صفویه و فقهای شیعه(قسمت دوم)

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.