ویدئو
برگزیده
یادآوری

نامه محرمانه مهندس بازرگان دبیرکل فقید نهضت آزادی ایران به آیت الله خمینی در مورد جنگ

نظر ما تغییر کلی سیاست جنگی و برنامه، از نفی به اثبات و از تخریب و تجاوز به امنیت و دفاع است و استقبال از صلح شرافتمندانه و از سازندگی و استقلال و آزادی.

قیام ۳۰ تیر و جنبش ضد استبداد

بی‌تردید دکتر مصدق به اعتبار ارزیابی‌ی که از نیروهای سیاسی حامی تغییر داشت تن به چنین ریسک بزرگی داد. در صورتی که او تنها به اتکای قدرت محدود خود و دیگر حامیان تغییر در ساخت قدرت وارد منازعه با دربار می‌شد ، نتیجه از پیش روشن بود، دولت قوام مستقر و مصدق هم راهی احمدآباد می‌شد. بر این اساس تنها قیام نیروهای حامی تغییر و پشتیبان مصدق در ۳۰ تیر تعادل نیروها را به سود مصدق تغییر داد و دربار را وادار به عقب نشینی کرد.

مولوی عبدالحمید:

به این خاک خیانت نمی‌کنیم

ما ايمان داريم به الله تعالي. خواسته‌مان هم قانوني است ما كه خواهان خودمختاري نيستيم فقط مي‌خواهيم همه ملت ايران را يكي ببينند.‌ الله تعالي شرايط را فراهم خواهد كرد. اين اعتقاد و ايمان ما است اين خواسته‌ها درست است. ما دلسوز كشور و ملت ايران هستيم، غرض نداريم. وابستگي به هيچ جا نداريم اگر كل دنيا را هم به ما بدهند به يك وجب از اين خاك هم خيانت نمي‌كنيم.اين اعتقاد ما است. ما نااميد نمي‌شويم. اميدواريم مسوولان هم به اين نتيجه برسند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.