خبر
ویدئو
برگزیده
سید حسین موسویان:

«فتنه خودزنی در داخل» با نفوذ و تحریک خارجی یک سناریوی جدی است!

ایران بیش از هرزمان نیازمند وحدت و همدلی، ابتکار، بهره‌مندی از قدرت نرم و تدبیر ملی است. برای تضعیف اقتدار رهبری، قوای سه گانه و اعتبار و قدرت نیروهای نظامی و امنیتی بیکار نخواهند نشست. در جهت تخریب روابط ایران با قدرت های جهانی ازجمله اروپا، روسیه، هند، چین، ژاپن و نیزقدرت های منطقه‌ای همچون عربستان و ترکیه تلاش های گسترده‌ای صورت خواهد گرفت. انتخابات ریاست جمهوری در پیش و خطر تشدید تفرقه درداخل مشهود است. راه انداختن «فتنه خودزنی در داخل» با نفوذ و تحریک خارجی یک سناریوی جدی است. روی ناامید کردن مردم بیش از گذشته سرمایه‌ گذاری خواهد شد.

از طرف آستان قدس رضوی صورت گرفت

توزیع صدها تُن «آرد» در میان محرومین خوزستان

در حالی که همچنان نام ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح است آستان قدس به توزیع مواد غذایی در برخی از استان های کشور روی آورده است.

بازرگان بنویسم، هاشمی بخوانیم و بهشتی را ستایش کنیم؟

البته آقای تاج زاده بازرگان را استثنا می کند مابقی را از بهشتی تندتر می داند این استدلال هم کج کارکرد است. در این نمره دادن بازرگان می شود ۱۰۰ که دست یافتنی نیست اما بهشتی و هاشمی می شوند نمره ۸۰ یا ۷۰ که دست یافتنی هستند در صورتی که نمره بعد بازرگان را به توسلی یا یزدی یا سحابی می دهند نه به دکتر بهشتی که حکومت حزبی و هم به سبک حکومت مکتبی یا ایدولوژیک را باور داشت.اگر حکومت گرفتن به هر وسیله مباح بود و نگه داشتن آن هم به شیوه درست ، دیگر انقلاب برای چه شد؟ البته تاج زاده با اشاره می گوید که متوجه شده است که سیاست تناسب قوا است؛ این همه ایرانی و خارجی ندارد.به زبان دیگر تاج زاده می گوید اسلامی و غیر اسلامی ندارد. اما تاج زاده به خطاهای بهشتی گذرا عبور می کند اما توجه نمی کند که اول این که بهشتی جایگاه مهمی داشته و هر خطای وی ویرانگر بود. دوم این که بهشتی مواضعش با جمهوریت فاصله داشته است .سوم این که وی در عمل به کنترل حکومت زیر لوای حزب اعتقاد داشته در صورتی که حزب فراگیر نبوده است. مهم تر آن که بهشتی خمینی را هم برای حزب جمهوری اسلامی مصادره کرده است البته به کمک هاشمی.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.