خبر
ویدئو
برگزیده
نامه ارس امیری به ابراهیم رییسی

اتهام جاسوسی ساختگی است، بی گناهم

متاسفانه عکسالعمل قوه قضائیه پس از ابلاغ حکم نمک بر زخم بوده است، نه تنها عنوان اتهامی در سخنان آقای اسماعیلی جاسوسی اعلام شد بلکه مسائل و تهمتهائی که نه در بازجوئیها مطرح شدند و نه در جلسات دادگاه و نه در حکم صادره و کوچکترین نشانهای از واقعیت ندارند، به بنده نسبت داده¬اند؟؟ چه کسی پاسخگوی این حد از کذب و اهانت است؟

جلال جلالی‌زاده:

حمایت تمام قد از روحانی اشتباه راهبردی اصلاح‌طلبان بود

اصلاح‌طلبان با حمایت از آقای روحانی و ناتوانی او در برآورده کردن مطالبات بدنه جریان اصلاحات و خود اصلاح‌طلبان موجب شدند بیشتر از چشم مردم بیفتند.

در محضر معلم، یادی از استاد نقی افشاری

قزوین دین بزرگی به گردن ای استاد معلمی، مدیر مسئول حامی کادر روزنامه نگاری اش و کتاب های منتشر شده در انتشاراتش دارد چه افشاری معلم بسیاری از نسل های دبیرستانی،مطبوعاتی و فرهنگ قزوین بوده است و این همه را در جای جای زندگی،تلاش های فرهنگ و زیست خانوادگی اش می توان نشان گزاری کرد.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.