ویدئو
برگزیده
رضا امیدی:

خصوصی‌سازی نظام آموزشی، مهم‌ترین شاخص شکاف طبقاتی در ایران

خصوصی‌سازی نظام آموزشی در کشور، مهم‌ترین شاخص ایجاد شکاف طبقاتی در ایران است و حق طبیعی مردم نسبت به آموزش با خصوصی‌سازی بدل به امتیاز طبقاتی می‌شود.

یک آپادانا و شهر ایرانی هخامنشی در شمال ترکیه کشف شد

به گزارش روزنامه «حرّیت» ترکیه کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه «اولوز» در استان «آماسیا» در شمال ترکیه یک تالار تختگاه و یک تالار ستوندار (آپادانا) را که تالاری بزرگ در یک کاخ پارسی ۲۵۰۰ ساله است از زیر خاک بیرون آورده است.

تصادف اتوبوس با تانکر در آزادراه کاشان به نطنز

۲۱ نفر در آتش سوختند

شب گذشته طی یک تصادف یک اتوبوس و یک تانکر حامل سوخت در نزدیکی نطنز « ۲۱ نفر » کشته و دستکم ۲۰ نفر مجروح شده‌اند.این اتوبوس متعلق به تعاونی هفت بوده و از تهران عازم کرمان شده بود. اتوبوس مذکور پس از برخورد با تانکر واژگون و در باند مخالف آتش گرفت.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.