ویدئو
برگزیده

بیوگرافی مجید شریف قربانی قتل های زنجیره ای

حاصل تولیدات فکری شریف بیش از صد مقاله، تألیف سه کتاب از جمله بازاندیشی ضروری در مبارزۀ سیاسی و طرح نهادهای دموکراتیک و هم چنین ترجمۀ کتاب پیامبرِ خلیل جبران خلیل و کتاب ایدئولوژی ها، کشمکش‌ها و قدرتِ پیر انسار است.

چهار سناریو درباره آینده سیاسی اجتماعی ایران» در گفتگو با مقصود فراستخواه

سناریوی چهارم این است که نه دولت و نه جامعه مدنی هیچکدام عقلانی عمل نکند حاصل این سناریو شکاف ملت ودولت، تشنج، واگرایی ملی، فروپاشی سیاسی و اجتماعی است و خسران ملی بسیار بزرگ وتاریخی خواهد داشت

اقبال روزافزون از ترکیب سوسیالیسم دموکراتیک اخلاق‌مدار

خداپرستان سوسیالیست با دور زدن تفاوتهای فرقه‌ای شریعت‌محور، و تأکید بر اصول و ارزش‌های کلیت‌پذیر مشترک میان پیروان همه ادیان توحیدی، مهمترین عامل محرکه و مشروعیت دهنده به خشونت میان آنها را از حوزه تعاملات اجتماعی و سیاسی خارج کردند. در ذیل جهان‌بینی خداپرستانه به اصول و ارزش‌هایی تکیه کردند که نه‌فقط بین پیروان همه ادیان توحیدی مشترک است بلکه جدا از خاستگاه ایمانی و فلسفی‌شان، مقبول وجدان و شعور آگاه هر انسان آینده، صلح‌طلب و پاک و عدالت‌خواهی در سراسر جهان قرار می‌گیرند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.