ویدئو
برگزیده
دلنوشته رقیه زارع پور برای روئین عطوفت

باز بهمن، باز دیوار بلند اوین

با خودم فکر می کنم شاید حبس در بند اوین با سرشت روئین عجین شده است!!؟؟ ۴ سال در دهه ۶۰ و ۵ سال در دهه۹۰!!!

ظهور دوباره احمدی نژاد

احمدی نژاد موقعیت را برای ظهور دوبارۀ خود اما این بار از موضع و جهت و خاستگاهی کاملاً متفاوت از گذشته مناسب می بیند. نمی خواهم بگویم که او موفق می شود؛ اما این را هم نباید از یاد برد که شرایط کشور زمینه ساز بروز و ظهور افرادی چون اوست.

احمد خمینی به دنبال رهبری آینده بود

شواهدی هست که احمد خمینی برای رهبری خود برنامه داشت اما فوت آیت‌الله خمینی زودتر از زمانی که او تصور می‌کرد رخ داد و برنامه‌شان پیش نرفت.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.