خبر
ویدئو
برگزیده

دموکراسی و دین‌داری | محمد مجتهد شبستری

آزادی سیاسی و دموکراسی برای ملت ایران دو مقولۀ بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است و اگر ملت ما در فهم و تحلیل آن‌ها دچار خطا گردد گرفتار سردرگمی‌ها و رنج‌های فراوان خواهد شد. در یک سال اخیر که بحث‌های جدی در باب این دو مقوله مطرح می‌شود خطاهای بزرگی نیز در فهم آنها رخ می‌نماید. عده‌ای آزادی سیاسی را که معنای درست آن آزادی عقلانی و ارادی و عملی انسان و مشارکت وی در تعیین سرنوشت اجتماعی خود در عین مسئولیت در برابر قوانین اخلاق می‌باشد، سر پیچی از اصول اخلاقی و هتک ارزش‌های معنوی معنا می‌کنند و سپس علیه آن دعوا اقامه می‌کنند و دموکراسی را آماج حملات خود می‌سازند.

نادر تکمیل همایون

به یاد فریدون گله

در روزمرگ فریدون گله عزیز، یادی کنیم از این فیلمساز غریب که در حیاتش محبوب عده‌ای بود و بعد از وفاتش، محبوب خیلی‌ها شد.
فریدون گله فیلم‌های زیادی نساخت، روزگار هم با او سر ناسازگاری داشت و بعد از بهمن ۵۷، خودش را بازنشسته کرد، راهی مقرش در "متل قو" شد و به ندرت آنجا را ترک کرد.

بررسی سلفی‌های افغانستان؛ ریشه در خلیج و پاکستان شاخه در شرق افغانستان

سلفیه به طور جدی در افغانستان از زمان جهاد با شوروی و با حمایتهای مادی و معنوی عربستان آغاز شد. در این دوره کتابهای زیادی ترجمه و توزیع شد ولی بواسطه جنگ، بسیاری از این آثار ناپدید شد و تحقیق جامعی نیز تابه حال در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین زمینه تحصیل تعدادی از مجاهدین در دانشگاههای سعودی فراهم شد. این تلاشها در نهایت منجر به سربرآوردن گروههایی با ایدئولوژی سلفی شد که مهمترین شخصیت آن «مولوی حسین» مشهور به «شیخ جمیل الرحمان» بود. او گروه «جماعت الدعوه الی القرآن و السنه» را در شرق افغانستان تأسیس کرد.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.