ویدئو
برگزیده
کالبد شکافی یک اعتراض مدنی

چرا این،آن شد

بانی اعتراض مقابله با حجاب اجباری که در قبل در کمپ اصلاح طلبان نظام فعال بود در برابر انتقادات عادت به اصلاح روش خود نداشت. روش کاری اصلاح طلبان روحیه رهبری طلبی و هم عادت به عدم انتقاد پذیری است . بانی این اعتراض با توجه به اقبال رسانه ها به سوی رفتاری هژمونیک رفت در این رفتار او با توجه به منافع برخی از سیاست های جریانات خارج از کشور به سوی برخورد با جریانی رفت که در درون نظام برای حقوق زنان تلاش در حد توان می کرد. مقابله با خانم های مانند مولاوردی و ابتکار و به چالش کشیدن این زنان در برابر حجاب در عمل راست حکومت را یاری رساند تا با جریان اعتراضی برخورد کند.

مرگ و زندگی غلامرضا تختی به روایت بابک تختی


«تختی نمی‌خواست این را قبول کند که راهی برای تغییر جهانش ندارد. آخر زندگی‌اش این بن‌بستی بود که راهی بین این مبادلانه عاشقانه با مردمش را نداشت. نه می‌توانست مردمش را خوشحال کند، نه می‌توانست انقلاب کند و نه می‌توانست مصدقش را آزاد کند. این بزرگ‌ترین چالش روزهای پایان عمرش بود.»

جنبش مردمی الجزایر کجا می رود؟

انتخابات همواره در جریان است، ما نمی دانیم کدام یک از کاندیداها شایسته ترین هستند چون از آنها برنامه ای ندیدیم. در نتیجه فردای انتخابات پر از دروغ خواهد بود و ما هم دروغ های تبلیغات انتخابات را پوشش خواهیم داد و به صورت دلقک در برابر نتایج انتخابات قرار می گیریم. پس ما نه دمکراتیم ونه مستبد بلکه تنها تماشاگر و با کنترل تلویزیون مشغول عوض کردن کانالها هستیم. در ضمن ما آدمهای سرخورده وهراسناک از تجدید نظر در انتخابات هستیم.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.