ویدئو
برگزیده

پیام تسلیت به‌‌ اعظم طالقانی به مناسبت درگذشت مرتضی اقتصاد

گفته‌اند «مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند»؛ ولی روانشاد اقتصاد، فقیدی است که نامش به نیکویی برده می‌شود. او سالیانی دراز با همسری مبارز و فعال اجتماعی و پر‌مشغله‌ای چون شما زیست و سرپرستی خانواده را در دوران زندان‌تان با صبوری عهده‌دار شد. با این حال اهل خیر و خدمت بود و عمری را با شرافت و سرفرازی (ازجمله در مقام نخستین استاندار سمنان در دولت موقت مهندس بازرگان) زیست.

چرا مراجع تقلید را به مناظره طلبیدم و چرا آنان نیامدند؟

آقایان با آن دانشها و اصطلاحات و مفهومها که مجتهد شبستری در استدلالهای خود از آنها ۵ استفاده میکند، مانند مفهومها و اصطلاحات مربوط به هرمنوتیک جدید و فلسفه زبانهای جدید آشنا نیستند و بنابراین مقدمات مناظره فراهم نیست.

فرجام تلخ رابطه اصلاح طلبان و دولت روحانی

مسیر دموکراسی در جامعه ایران تنها از کانال جامعه مدنی می‌گذرد. فساد سیستماتیک تداوم شیوه فعلی اداره کشور را ناممکن کرده و هیچ کس نمی‌تواند جز با اتکا به جامعه مدنی، از روند توزیع منافع فعلی فاصله گرفته و قدرت خود را برای دراز مدت حفظ کند. آنها که همه محاسبات را تنها در ساختار قدرت جست و جو می‌کنند «امر اجتماعی» را نادیده می‌گیرند. نه اصلاح طلبان و نه آقای روحانی و نه حتی جریان اقتدارگرا فرصت چندانی ندارند، بهتر است به آغوش جامعه مدنی بازگردند وگرنه ناگزیر از همراهی با سرکوب آن خواهند بود و البته بعید است اداره جامعه ایران با سرکوب بتواند چندان دوام بیاورد.برای ایران بدون «مردم»، آینده ای متصور نیست. اما گویا اصلاح طلبی و اعتدال و اصولگرایی خواسته و ناخواسته بر سر آینده ایران قمار می‌کنند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.