ویدئو
برگزیده
کانون مدافعان حقوق بشر :

باردیگر رقابت‌های سیاسی منجر به دستگیری‌های فراقانونی شده است

انون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه اسفند 1395 با توجه به اتفاق‌های روی داده در این سال و به‌خصوص اسفند ماه که به بازداشت تعدادی از فعالان رسانه‌ای انجامید اعلام می‌کند که هزینه کشمکش‌های سیاسی جناح‌های مختلف را شهروندان با جان و آزادی خود پرداخت می‌کنند. بنابراین کانون مدافعان حقوق بشر با یادآوری این نکته که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 1395 همچنان نامناسب گزارش می‌شود، آن را نتیجه عدم توجه مسئولان حکومتی به حقوق شهروندان می‌داند.

بابت سهم خود شرمنده‌ام!

گویی پست ‌مدرن‌ها و لیبرال‌های لذت جو، با هم ائتلاف پنهانی داشتند. آنها با هم دست به کار یک جهاد مقدس شدند. حاصل جهاد مقدس آنها، جهانی است خالی از سرمایه‌های جمعی، خالی از سوژه‌های خلاق و آفرینشگر. خالی از امکانی که سوژه را برانگیزد تا در ائتلاف با دیگران، عزم به تاسیس جهانی تازه بر ویرانه‌های جهان قدیم کند. حاصل آن جهاد مقدس، سرزمین‌های سوخته از سرمایه‌های اجتماعی است. حاصل افق‌های تهی و خالی است.

تأمل در نوروز

معانی دیگر نوروزی را نیز می بینیم. معنای ملی و هویتی نوروز است که هیچ دینی نه زرتشتی ونه اسلامی نتوانسته روح فرامذهبی آن را از او بستاند. نوروز هر دو را به خود کشیده و با خود برده وکم وبیش همراه ساخته است. هیچ موجودیت بیرونی مهاجم چه سلوکی وچه عرب و چه مغول وچه جهانی سازی غربی نتوانسته است جاری تاریخی نوروز را متوقف سازد.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.