خبر
ویدئو
برگزیده
مقاومت و يكپارچگي مردمي ‎در٣٠ تير ، «سكوت» و پراكندگي در ٢٨ مرداد

وحدت ملی در سایه مشارکت مردمی

کودتای ۲۸ مرداد و شرایط اجتماعی

آیا مرگ استالین فرصت تازه‌ای به انگلیس و آمریکا برای کودتا نداد؟ و یا چنانکه شایع شد «آمریکا و انگلیس با سکوت درباره ی تناقضات باقیمانده در ساختار قدرت در روسیه آنروز توافق روسها را درباره کودتا نگرفته بودند؟» زیرا که روسیه طلاهای ایران را به دولت ملی مصدق نداد ولی به دولت کودتایی زاهدی بعد از مدتی کوتاه داد. اینها همه دلیل بر کودتای ننگینی است که به کمک همه کشورهای «امپریالیست» سرخ و سیاه و عواملی متاسفانه در ایران انجام شد که ما هنوز تبعات زیان بارش را می‌پردا زیم.

بهرام نمازی از اعضای حزب ملت ایران درگذشت

همرزم مهندس بهرام نمازی از رزمندگان دیرپای و عضو شورای مرکزی .حزب ملت ایران دنیای خاکی را وداع گفت و دوستان همرزمش را سوگوار نمود.
مهندس بهرام نمازی فعالیتهای آزادیخواهانه و ضد استبدادی خودرا از دوران دانشجویی در سنگر حزب ملت ایران آغاز نمود و در درازای زمان همچنان بدون تردید و وفادار به آرمان های حزب ملت ایران برای آزادی و استقلال و حفظ تمامیت ارضی و آبادانی ایرانزمین با تمام سختی ها ، محرومیتها و زندانها در کنار هموندان مبارزش و رهبر شهید حزب ملت ایران ، داریوش فروهر همگام و همراه بود.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.