ویدئو
برگزیده

بانوی آب‌ها و آیینه‌ها!

پوران شریعت رضوی این بانوی آرامِ پرآشوب، بانوی آب و آیینه‌ها، این رازدار دردهای دردمند استوارِ در بیداری، که بسیار خاطره‌ها و اندیشه‌ها از آن قامت بلند آفریننده در گنجینه دیدارهایش پنهان کرده و بسیار بودن‌های پر رمز و راز آن روح بزرگ را به چشم سر و دیده دل به تماشا نشسته و در خویشتن پرورده در ۴۰ سال بعد از درگذشت علی شریعتی این بار خودخواسته نه به واسطه خواست دیگری ـ حتی اگر آن دیگری علی شریعتی باشد ـ وفادارانه کمر همت به حفظ دو میراث ارزشمند او بست. گفتارها و نوشتارهای او و فرزندانش. تاریخ این ۴۰ سال بعد از انقلاب گواه بر موفقیت این زن بی‌نظیر در زمانه پرحادثه‌ی ایران و حفظ این میراث‌ها از دستبرد دیوان و ددان و پروراندن آنها به نیکوترین وجه ممکن بوده است. به احترامش کلاه از سر برمی‌داریم او که در عمل مستقل بودن زن را به ما آموخت. جاودانگی‌اش بر دل‌های ما ارزانی باد!

خون می دهیم تامین امنیت می کنیم همه ساکت!

خون، شهادت، فداکاری همه کلیدواژه هایی هستند که قبل از هر چیز انسداد در بحث آزاد را معنی می دهند. اصولا هسته سخت محافظه کار حاکم بر قدرت به بحث آزاد و عمومی حول محور مسایلی مهم از جمله سیاست خارجی منطقه ای ایران اعتقاد ندارد. این نشات گرفته از نگاهی است که شهروند معترض را به رسمیت نمی شناسد و حق ابراز نظر به وریا غفوری و علی کریمی و شهروندان دیگر در مورد فایده و هزینه سیاست خارجی ایران در منطقه و جهان را نمی دهد.

آیت‌اللهی که ما می‌شناختیم

طالقانی با بسیاری از گروه‌های سیاسی از جبهه ملی و نهضت آزادی و جمعیت مؤتلفه گرفته تا مجاهدین رابطه‌ای حسنه داشت. آشکار است که این رابطه حسنه به‌معنای تأیید مشی آن‌ها نبود. پدر طالقانی بارها از در نصیحت وارد می‌شد و گروه‌های مختلف را به سعه‌صدر و دوری از تنش فرامی‌خواند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.