ویدئو
برگزیده
يادي از محمد بسته نگار

کهنه سرباز

نشو و نماي بسته نگار از مجراي منظرگاهي از سياست ورزي اي بود که با اخلاق و خير عمومي پيوند داشت؛ يکي از ضرورت هاي دوران اخير ما، بازسازي امر سياست به مثابه خير عمومي است. زندگي بسته نگار الگويي محکم براي اين سبک سياست ورزي، فعاليت دائمي از دانشجويي تا واپسين نفس هاست؛ نزديک به شش دهه تکاپو براي ايران دموکراتيک و پروژه نوانديشي ديني.

برگزاری یادبود مهندس امیرانتظام در بند هشت زندان اوین

در این مراسم آقایان رضا آقاخانی ،رویین عطوفت و چندتن از زندانیان از سیر پر فراز و نشیب زندگی امیرانتظام ،خصوصیات اخلاقی ،علمی و مبارزاتی وی در دوران 27سال زندان سخن گفتند و یاد ایشان را گرامی داشتند.

جمعی از اساتید دانشگاه از حسن روحانی خواستند صدور احکام قضایی علیه دانشجویان متوقف شود

با توجه به این که نهاد بازداشت‌کننده بسیاری از دانشجویان، وزارت اطلاعات دولت شماست و عطف به مسئولیت جنابعالی در شورای عالی امنیت ملی، از شما می‌خواهیم که بدون فوت وقت دستور فرمائید که روند قضایی پرونده‌های دانشجویان به طور کامل متوقف شود.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.