ویدئو
برگزیده

ایران میزان تولید اورانیوم با غنای پایین را «چهار برابر افزایش داد»

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد از امروز تولید مواد غنی شده ٣.٦٧ درصد ایران به چهار برابر افزایش یافت.

راز بی رنگ شدن ایده دمکراسی

صدای اول ناسیونالیسم، از بالا، توسط یکی دو روشنفکر ساخته می‌شد، و توسط رسانه‌ها توزیع می‌شد. آنگاه از همه خواسته می‌شد به همان لباسی درآیند که در مرکز برای قامت شان دوخته شده است. صدای دوم ناسیونالیسم رفتاری معکوس دارد. می‌خواهد در پایین، نوای زندگی را در گونه‌های متعدد و متنوع‌ و با ملودی‌های رنگارنگ درک کنیم، آنگاه از درآمیختن این ملودی‌ها به یک سمفونی گوش نواز بیاندیشیم. گوشمان در سیاست به موسیقی مونوفونیک و تک صدایی عادت کرده است، باید به نوای چند صدا بیاندیشیم.

دیدار جمعی از دانشجویان با خانواده کیوان صمیمی

در هیجدهمین روز از بازداشت کیوان صمیمی، جمعی از دانشجویان با خانواده ایشان دیدار کردند. کیوان صمیمی در تجمع روز کارگر به همراه عده‌ای دیگر از فعالین مدنی دستگیر شده است.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.