ویدئو
برگزیده

اسرائیل در اوج یا حضیض؟

با این وضع، چنانچه اسرئیل بخواهد در همین مسیرِ تأسیس نظام آپارتاید رسمی در برابر فلسطینی ها حرکت کند؛ به نظرم هیچکدام از یهودیان انسان دوست، ادامۀ زندگی در اسرائیل را تاب نیاورند و در حرکتی دسته جمعی از آنجا مهاجرت کنند. در آن صورت اسرائیل به خلاف ادعاهای پر طمطراق خود به عنوان کشوری دمکراتیک، عملاً به صورت لانه ای برای نیروهای افراطی و زیاده خواه با دولتی متشکل از مشتی گانگستر در می آید؛ گانگسترهایی همچون خانم شیکید و نفتالی بنت و بسیاری از رهبران لیکود و بیتینو و غیره!

جنگ‌طلبان آمریکایی و سعودی بیخ گوش ملی- مذهبی‌ها

ا این حال بیانیه‌ای که‌ قرار است تا «بیم‌دهنده» باشد، مشخص نیست که براساس چه نیاز و اتفاق «جدیدی» منتشر شده است؛ بیانیه‌ای که نه راهی به درون واقعیت‌ها می‌گشاید و نه کمکی به رفع بحران و حل مسأله ایران می‌کند.

حمله به سوریه؛ پیام به ایران

هدف دیگر حمله به سوریه می‌تواند نشان دادن ضرب شصتی به روسیه و ایران و بشار اسد و مانوری برای هماهنگی با برخی کشورهای اروپایی باشد

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.