دوشنبه 21st دسامبر 2015 , ساعت: 08:12کد مطلب : 89306 نسخه قابل چاپ
حمله مجدد صادق لاریجانی به هاشمی رفسنجانی

برای ورود به خبرگان علامه تراشی می کنند، می خواستند ریاست جمهوری شان را مادام العمر کنند

رئیس قوه‌قضاییه گفت: با اشاره به موضوع «تصویب قانون محدودیت صدور ویزا برای کسانی که به ایران، عراق، سوریه» سفر کرده‌اند از سوی آمریکا، آن را مخالف برجام دانست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی گفت : در درون کشور نیز باید مراقب برخی سخن ‌ها و حرکات باشیم و بدانیم چه سخنانی به  طرفداری از اهل بیت مطرح می شود. همّت گویندگان و مبلغان باید بیان فضایل اهل بیت باشد نه تعرض به دیگران البته بیان محققانه مسائل و نقد و بررسی آراء دیگران نیز یک وظیفه است و در این راستا باید موانع و حجاب‌ها را برداریم و این مسئله‌ای اساسی است که همه باید به آن عنایت کنند.

آمریکا خلاف توافقات برجام عمل کرد

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع «تصویب قانون محدودیت صدور ویزا برای کسانی که به ایران، عراق، سوریه» سفر کرده‌اند از سوی آمریکا، آن را مخالف برجام دانست و اظهار داشت: بحث محدودیت صدور ویزا نوعی شیطنت از سوی امریکا پس از توافقات است و نهیب‌های رهبری هم در گذشته بی مناسبت با این اقدامات فریبکارانه نیست.

آملی لاریجانی تصویب این قانون از سوی آمریکا را خلاف مسائل مطرح شده در برجام عنوان و بر توجه دولت و مسئولان در این رابطه تاکید کرد و گفت: مسئولان وزارت امور خارجه و دولت باید چاره‌ای در این خصوص بیندیشند.

برخی توهمات و تخیلات خود را در قالب نقد مطرح می‌کنند

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود  با حمله مجدد به هاشمی رفسنجانی به موضوع نظارت از سوی مجلس خبرگان بر رهبری اشاره و تصریح کرد: سخنی که بنده در جلسه گذشته مسئولان عالی قضایی در باب نظارت مجلس خبرگان رهبری مطرح کردم بحثی فنی، دقیق و برخاسته از متن قانون اساسی بود و متأسفانه مورد نقدهای بی اساس قرار گرفت و عده‌ای توهمات و تخیلات خود را نقد می‌کردند و حتی برخی گفتند سخنی برخلاف عقل، علم سیاست، سیره پیامبر و امیرالمومنین مطرح شده است. فعلاً خلاف عقل و خلاف علم سیاستش بماند اما در عجبم که چگونه ادعای بنده خلاف سیره پیامبر و امیر‌المومنین (ع) می‌شود.

وی گفت: مگر رسول الله (ص) و امیرالمومنین(ع) در مورد قانون اساسی کشور سیره عملی داشته‌اند که سخنان من بر خلاف سیره ایشان باشد!! اگر مطلبی به اسلام نسبت می‌دادم می توانستید ادعا کنید این مطلب خلاف سیره است اما گفته‌ام در قانون اساسی چنین مطلبی نیست؛ می فرمایید این خلاف سیره پیامبر است. جل الخالق از این همه دقت و هوشیاری!!

رئیس دستگاه قضا با استناد به مضمون اصل ۱۰۷ و ۱۱۱قانون اساسی، عزل و نصب رهبر را از اختیارات مجلس خبرگان رهبری دانست و اینکه موضوع آن یعنی تشخیص واجد یا فاقدیت شرایط رهبری بر عهده مجلس خبرگان رهبری است تصریح کرد: در قانون اساسی تشخیص این امر که ولی فقیه واجد یا فاقد شرایط است بر عهده خبرگان رهبری است که در جلسه گذشته نیز به این مسئله  اشاره شد.

وی اضافه کرد: اینکه گفته شده است نفی نظارت به معنای فوق، موجب دیکتاتوری می‌شود سخنی بی معناست، همه می دانند که خبرگان رهبری منتخب مردم هستند و اختیار عزل و نصب رهبر را نیز برعهده دارند بنابراین دیکتاتوری بی معنا است. اختیاری در قانون اساسی به منتخبین مردم پیرامون عزل و نصب فقیه فاقد و یا واجد شرایط داده شده است که با وجود، این اختیار چگونه دیکتاتوری در رهبری تصور می‌شود.

آملی لاریجانی با تأکید بر وظایف مجلس خبرگان، تشخیص واجدیت یا فاقدیت صفات رهبری را متفاوت از اعمال نظارت بر رهبری دانست و افزود: عنوان نظارت دارای بار معنایی خاصّی است به عنوان مثال، در اصل ۱۷۴ قانون اساسی، گفته شده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند».

وی افزود: گر چه نظارت  دارای مراتبی است که حسب قانون (عادی) تعیین می‌شود ولکن همین که عنوان نظارت در قانون اساسی آمده است، امکان تقنین نظارت به مراتب گوناگونش میسر شده است. نکته مهم این است که بر اساس این نظارت سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه‌های دولتی و اجرایی خیمه می‌زند و گاهی برای ماه‌ها، دستگاه را تحت نظارت می‌گیرد، اسناد دستگاه مورد نظارت را بررسی می‌کند، مدیران را در مورد آنها مورد استنطاق و اسناد مالی و بانکی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه افزود: واضح است که اینگونه نظارت‌ها ربطی به انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر ندارد. همه آحاد جامعه حق انتقاد از حاکمان را دارند و می‌توانند بر اساس اصول شرعی، امر به معروف و نهی از منکر کنند اما نمی‌توانند به ریاست جمهوری یا قوه قضاییه مراجعه کنند و بگویند می خواهیم مجموعه تحت امر شما را نظارت کنیم! مکاتبات شما را رسیدگی کنیم، اسناد مالی دستگاه را بررسی کنیم. اجازه اینگونه نظارت‌ها به آحاد جامعه داده نشده بلکه این نظارت از طریق مجاری قانونی صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: حال سخن این است که آیا نظارت به این معنا که مستلزم تجویزهای خاصی است در مورد مجلس خبرگان نسبت به رهبری آمده است یا نه؟.

لاریجانی افزود: بنده گمانم این است که چنین نیست. یعنی در عین اذعان به اختیار مجلس خبرگان در عزل و نصب رهبری در شرایط خاص، نظارت به معنای فوق در مورد آنان تجویز نشده است. غایت مطلبی که در اصل ۱۰۷ و ۱۱۱ آمده است، اثبات این اختیار است در موضوع خاص و آن موضوع خاص عبارتست از تشخیص وجدان یا فقدان اوصاف در رهبری و تشخیص این امر غیر از نظارت کردن به معنای فوق است.

وی گفت: نمی‌توانند بروند خیمه بزنند در دفتر رهبری بگویند ما شبانه‌روز می‌خواهیم اینجا باشیم، مذاکرات شما را گوش کنیم ببینیم آیا شما مدیریت دارید یا ندارید؟ ما که می‌گوییم چنین چیزی نمی‌شود.

وی افزود: قانون اساسی چنین مطلبی را ندارد و از آن روشن‌تر بحث زیرمجموعه‌های رهبری است. فردا می‌گویند ما می‌خواهیم در داخل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی برویم و مستقر شویم تا ببینیم چگونه اداره می‌شوند تا بعد بفهمیم که آیا عزل و نصب رهبری در آنجا درست بوده یا نبوده؟ ما می‌گوییم این سخنان درست نیست، غلط است، توقعات و توهماتی است که شما مطرح می‌کنید.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قانون اساسی اختیار عزل و نصب رهبری را به خبرگان داده گفت: موضوع در اینجا، تشخیص واجدیت صفات یا فاقد بودن صفات است. هر وقت تشخیص دادند این کار را انجام می‌دهند و لذا قیاس کردم با تشخیص صفات در مجتهد، در مقلد که مرجع تقلید است. بعضی‌ها گفتند قیاس مع الفارق است اینجا عزل و نصب نیست، توجه نکردند که موضوع عزل و نصب،تشخیص است، عزل و نصب که فعل انسان است و اختیار عزل و نصب حکم نظارت است یعنی اگر خبرگان نظارت کردند (به تعبیر شما) و یا تشخیص دادند (به تعبیر ما)، بعد کسی را نصب می‌کنند، یا کسی را عزل می‌کنند، عزل و نصب که نظارت نیست، نظارت موضوع این عزل و نصب است.

وی افزود: خب، حالا دایره این نظارت که موضوع این عزل و نصب است به اصطلاح شما و تشخیص به اصطلاح ما، چقدر است؟ ما می‌گوییم صرفاً این اوصاف در رهبری است و فراتر از این نیست. به این نکته باید توجه کنیم که اگر بنا بود نصیحت به ائمه المسلمین یا مسئله حقوق مردم بر والیان، کفایت برای این نظارت بکند پس از فردا هر کسی از جلوی پاستور رد می‌شود، می‌تواند برود جلوی ریاست جمهوری یا قوه قضاییه و بگوید که من می‌خواهم نظارت کنم بر این مجموعه چون حق انتقاد و حق نصیحت دارم! آخر این چه استدلالی است. ضعیف‌تر از این استدلال پیدا نمی‌شود، این بحث یک بحث فنی و دقیق است، و با استدلال‌های آسمان ریسمانی هم نمی شود آن را حل کرد.

آملی لاریجانی ادامه داد: تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که کسی ادعا کند این تشخیص ملازم با نظارتی است که آقایان می‌گویند. ما گفتیم این حرف درست نیست همانطور که در مرجع تقلید اصل این است که اگر انسان تشخیص داد که کسی اعلم است یا مجتهد است؟ آنوقت از او تقلید می‌کند. حق ندارد به مجتهد بگوید من می‌خواهم بیایم در منزل شما خیمه بزنم، ببینم رفتارتان چطور است؟ عادلانه هست یا نیست؟.

وی ادامه داد: نکته دیگری که می‌خواهم عرض کنم این است که در اصل ۱۷۹ شرایط و صفات رهبری را مطرح کرده‌اند. از جمله، صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام که یک عدالت و تقوای فراتر از عدالت و تقوای امام جماعت است چون قید زدند برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت ، مدیریت، قدرت کافی برای رهبری است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: حالا سخن این است (چیزی که معمولاً به آن توجه نمی‌کنند) ما صفاتی را در اصل یکصد و نهم داریم که خبرگان رهبری برای نصب رهبر باید ببینند این صفات هست یا نیست برای عزل یک رهبری که فکر می‌کنند فاقد است، فاقد این صفات شده یا نه فاقد صفت غیر از کسی است که یک عمل انجام می‌دهد و ممکن است اشتباه باشد، مثال می‌زنم اگر یک رهبری مدیر و مدبر باشد، فرض کنیم یک تصمیم اشتباه هم گرفته باشد از مدیریت می‌افتد؟ اینگونه صفات با یک فعل تنها که ذایل نمی‌شود. انسان مدیر با یک تصمیم اشتباه از مدیریت نمی افتد بنابراین تشخیص خبرگان نباید بر آحاد افعال متمرکز شود. مگر آنکه تعداد افعال به حدی تکرار شود که موجب زوال یک صفت گردد. حتی در مثل عدالت هم که با ارتکاب کبائر و اصرار صغیره (که خود کبیره است) می توان گفت زائل می شود اگر ما  شخصی را متقی بدانیم یقین می‌کنیم استغفار می‌کند ما این را نسبت به خیلی ها قبول داریم.

آملی لاریجانی درخصوص تحقق اوصاف با بیان اینکه آنچه مهم است این صفت در آن باشد، بین «تحقق اوصاف» و بین «یک فعل خارجی» صرف؛ فرق است افزود: عرضم این است که آنچه مربوط به رهبری می‌شود در باب زیر مجموعه، نصب برخی افراد است، نصب رئیس صدا و سیماست، نصب فرماندهان نظامی است ،‌نصب رئیس قوه قضاییه، تنفیذ حکم ریاست جمهوری است و هکذا، مجلس خبرگان نمی تواند بگوید من برای اینکه تشخیص بدهم  رهبری مدیر است یا نه باید در قوه قضاییه پرونده شخصی را ببینم چه جوری است تا بعد معلوم شود که رئیس قوه قضاییه خوب اداره می‌کند یا نه، تا بعد معلوم شود رهبری درست اداره می‌‌کند یا نه. به گمان من اینها استدلالهای غلطی است بله اگر در یک جایی به حدی اداره یک دستگاه بد باشد که کاشف از عدم توانایی مدیرش باشد و کاشف از عدم انتخاب صحیح رهبری باشد این درست است، اما آنچه در باب انتصاب‌های رهبری لازم داریم، این است که آیا رهبری از میان گزینه‌های موجود نه در عالم تخیل، از میان گزینه‌های موجود، آیا اصلح را انتخاب کرده یا نکرده؟ بین این امر و بین ارزیابی پاره ای افعال آحاد فاصله بسیار است.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: آری اگر در انتخابهای مکرر معلوم شود رهبری درست عمل نکرده البته این موجب زوال صفت یا احراز صفت از ابتدا است. اما اینکه بگوییم یک پرونده را در قوه قضاییه رسیدگی می‌کنیم اگر این پرونده به نظر ما درست رسیدگی نشده باشد، معلوم می‌شود که رئیس قوه قضاییه درست کار نکرده و رهبری درست مدیریت نکرده اینها اشتباهات واضحی است. اینها بحث‌های فنی و حقوقی مربوطه است. نه خلاف عقل است نه خلاف علم سیاست نه خلاف سیره پیامبر! البته سر لفظ نظارت هم دعوا نداریم اگر نظارت شما همین است یعنی بر اساس تشخیص دادن اوصاف، اختیار عزل و نصب  وجود دارد این را همه قبول دارند، ولکن در این صورت سر سخن برخی معلوم نیست که گفته اند باید ببینیم خبرگان چه می‌کنند، مگر تا به حال خبرگان همین کار را نمی‌کردند، خب همین کار را می‌کردند، همین اختیارات را داشتند، همین تشخیص‌ها را داشتند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه نباید با الفاظ بازی کرد، افزود: رفتند یک عبارتی از رهبری پیدا کردند که رهبر معظم انقلاب سال ۸۵، به خبرگان فرموده‌اند که شما باید نظارت کنید  ولی بقیه عبارت را نمی‌خوانید و نمی‌نویسید. ایشان فرمودند نظارت، گفتند به این معنا که ببینید واجد اوصاف هست یا نه؟ ببینید وقتی گفتند رهبری مدیر هست، مدیر هست یا نه؟ نگفتند بروید شما خیمه بزنید در بیت رهبری در انجا کارهای رهبری را یکی یکی رصد کنید ببینید مثلاً در مذاکرات با پوتین آیا خوب مذاکره کردند یا نکردند؟ این حرفها چیست که شما می‌زنید؟ اینها حرفهای من درآوردی است و ربطی به قانون اساسی ندارد.

وی افزود: واقع مطلب این است که حساسیت این مطالب از جای دیگری برمی خیزد.احساس می شود در پشت سر این حرف‌ها  یک حرکت مرموز دیگری وجود دارد. یک زمانی بحث شورای رهبری را مطرح می‌کنند با اینکه خلاف نص قانون اساسی است، یا فرض کنید بحث نظارت را مطرح می‌کنند با کیفیتی که گفته شد در حالیکه اگر آن استدلال درست باشد وجهی ندارد نظارت بر رهبری مقصور به دستگاه‌ها و نهادهایی باشد که رئیس یا فرمانده آن را رهبری تعیین می‌کند چه آنکه طبق اصل ۵۷ قانون اساسی رهبری بر تمام قوا نظارت دارد.

وی گفت: اگر استدلال آنان درست است ما باید در همه قوا رصد کنیم آنهم چگونه؟‌برویم خیمه بزنیم در هر دستگاه اجرایی ببینیم اگر مشکلی دارد پس رئیس آن دستگاه مشکل دارد پس ولی فقیه که ایشان را تنفیذ کرده درست کار نکرده است.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه این استدلال‌هاست که گفته‌ام من درآوردی است تأکید کرد: سخنم این بود که شما قانون اساسی را دارید با تخیلات خودتان معنا می‌کنید و اینها در قانون اساسی نیست. انسان پشت این مطالب حرکتهای معناداری را احساس می‌کند.

وی افزود: عده‌ای را که با خود همفکر هستند برای ورود به مجلس خبرگان تحریک می ‌کنند البته اشکالی ندارد. آزادی است ولی در حوزه های علمیه علامه تراشی هم می‌کنند. آیا واقعاً شما تشخیص دهنده علامه هستید؟ کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند آیا قادر به فهم دقیق متون معمولی کتب حوزوی هستند؟ آیا می‌توانند ظرایف کتاب‌هایی مثل وسایل و کفایه شیخ انصاری را فهم کنند؟ آیا تحقیقات محقق نائینی، محقق عراقی و محقق اصفهانی را در می‌یابند. با این وضع اینها علامه تشخیص دهنده می‌شوند؟ اینها بازیگری است،اینها استهزاء حوزه‌های علمیه است، اینها خندیدن به شعور مردم است.

وی افزود: در علوم دیگر این حرفها نیست. چه کسی جرأت می‌کند برود بگوید من علامه در ریاضیات را تشخیص می‌دهم؟ مگر اینکه ریاضیدان باشد، اینها بازیگری است،. با زیرکی دارند توقعاتی در جامعه درست می‌کنند و من گمانم این است که یک عده‌ای راه  افتاده‌اند جامعه را در مقطع انتخابات دو قطبی کنند تا از آرای یک عده‌ای استفاده یا سوءاستفاده کنند. اینطور که ما بیاییم فضایی برای جمع کردن آرا درست کنیم واقعاً خلاف شأن است. حالا فرض کنیم بعداً در نزد حق تعالی چه جوابی دارید نسبت به این همه حرف‌های خلاف. آرایی هم که اینگونه جمع کردید البته مردم می‌فهمند، خادم را از غیر خادم تشخیص می‌دهند.

آملی لاریجانی  در اشاره ای واضح به هاشمی و همفکرانش تصریح کرد: در همین کشور، کسانی به شدت دنبال این بودند که ریاست جمهوی را برای برخی مادام‌العمر کنند، اینها با مردم هستند؟ بحمدالله رهبری انسانی متدین، وارسته، متقی و با صلابت‌اند و به این حرف‌ها هم کاری ندارند. راه خودشان را با صلابت و با قاطعیت می‌روند، بیش از ربع قرن این کشور را با درایت و طمأنینه از پیچ‌های خطرناک عبور داده‌اند. شما به جای حمایت، به جای ترویج، به جای تشویق مردم حرف‌های نا امیدکننده و تفرقه انگیز می‌زنید و بعد هم از این چه ثمره‌ای می‌خواهید بردارید!

رئیس قوه قضاییه گفت: روزنامه‌های زنجیره‌ایشان هم که آن طوری عمل می‌کنند. مردم نیازهای واقعی و گرفتاری‌های واقعی دارند ، انتخابات هم شور خودش را می‌خواهد.

وی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی را تجلی اراده مردم دانست و اظهار کرد: بگذارید به نحو سالم آنکه مردم خدوم می‌دانند، اوصاف را در او می‌بینند بعد از تأیید شورای نگهبان به او رأی ‌دهند، حالا هر کس که مردم اختیار کردند از صندوق‌ها بیرون می‌آید و او هم متکفل وظایف خودش می‌شود و این همه بازیگری و جبهه درست کردن و مصاحبه‌های کذایی و در یک فضایی که تنش زاست اینها چه وجهی دارد؟ علی ایحال ما امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد وظایف خودمان را انجام بدهیم و بیدار هم باشیم همه باید بیدار باشیم ، بفهمیم چه دارد می‌گذرد چه سخنانی دارد گفته می‌شود و لوازم حرفها چیست.


حوزه :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.