بایگانی نویسنده : مجتبی نجفی

سه شنبه ۳۱ام اردیبهشت ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

چرا محکومیت سیاست دولت ترامپ لازم است؟

 

دوشنبه ۹ام اردیبهشت ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

ستیزه گری با رویکرد ضد دینی خطر آینده ماست

 

چهارشنبه ۲۱ام فروردین ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

شلیک ترامپ به قلب جامعه مدنی ایران

 

سه شنبه ۱۳ام فروردین ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

پیام صریح است: در قلب فاجعه هستیم…

 

سه شنبه ۶ام فروردین ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

بر صندلی شهروند مسوول بنشینیم

 

جمعه ۲۴ام اسفند ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :

اگر هدی صابر بود…

 

یکشنبه ۱۹ام اسفند ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :

نه تهرانی نه شهرستانی، هم تهرانی هم شهرستانی

 

یکشنبه ۱۲ام اسفند ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :

این پیری شما نمادین هست

 

دوشنبه ۶ام اسفند ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :

قرآن علیه قرآن

 

پنج شنبه ۲ام اسفند ۱۳۹۷ در حوزه : | نویسنده :

خون می دهیم تامین امنیت می کنیم همه ساکت!

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.