بایگانی نویسنده : مجتبی نجفی

پنج شنبه ۶ام تیر ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

آن رییس و این رییس…

 

چهارشنبه ۲۹ام خرداد ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

جنبش سبز دیروز، جنبش سبز فردا

 

سه شنبه ۲۱ام خرداد ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :
در توضیح انتقادهای دکتر سوسن شریعتی

تنهایی صابر اجتناب ناپذیر بود

 

شنبه ۱۱ام خرداد ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

در جهان نشانه ها زیست میکنیم

 

دوشنبه ۶ام خرداد ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

علی عینِ رهایی است…

 

سه شنبه ۳۱ام اردیبهشت ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

چرا محکومیت سیاست دولت ترامپ لازم است؟

 

دوشنبه ۹ام اردیبهشت ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

ستیزه گری با رویکرد ضد دینی خطر آینده ماست

 

چهارشنبه ۲۱ام فروردین ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

شلیک ترامپ به قلب جامعه مدنی ایران

 

سه شنبه ۱۳ام فروردین ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

پیام صریح است: در قلب فاجعه هستیم…

 

سه شنبه ۶ام فروردین ۱۳۹۸ در حوزه : | نویسنده :

بر صندلی شهروند مسوول بنشینیم

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.