بایگانی برای :خوراک متنی این بخش گزارش ها و گفتگو ها

یکشنبه 3rd ژانویه 2021

زیر سقف گرم‌خانه‌ها چه می‌گذرد؟

از

 

شنبه 2nd ژانویه 2021

پایین آمدن دستمزد و مزایای مزدی با جابجایی کارگران میان شرکت‌های پیمانکاری

از

 

جمعه 1st ژانویه 2021 العربی الجدید:

چرا برخی از دیوانگی دقیقه ۹۰ ترامپ علیه ایران صحبت می‌کنند؟

از

 

پنج‌شنبه 31st دسامبر 2020

رنج مردم نیکشهر از بی شناسنامگی تا بی‌سوادی

از

 

چهارشنبه 30th دسامبر 2020 اکونومیست

چین چگونه سیاسیون خارجی را تعلیم می دهد؟

از

 

سه‌شنبه 29th دسامبر 2020

گسترش فقر و نابرابری در ایران کرونا‌زده

از

 

دوشنبه 28th دسامبر 2020

از گذران زندگی با فروش ۱۰ هزار تومانی دندان میت تا سال‌ها کارتن‌خوابی دختر ۱۸ ساله

از

 

شنبه 26th دسامبر 2020

اعتراضات در جنوب عراق علیه دولت الکاظمی

از

 

جمعه 25th دسامبر 2020 فاطمه فتاحی

هزینه تک‌صدایی را حاضرید بپردازید؟

از

 

چهارشنبه 23rd دسامبر 2020 بانوی بلوچی که بدون دندان هنوز قادر به خواندن است

تنها درآمدم ماهی سیصد هزار تومان است

از

 

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.