چهارشنبه 4th مارس 2020 , ساعت: 10:03کد مطلب : 116182 نسخه قابل چاپ
هشام عميري-علی سرداری

کثرت گرایی حزبی، در کشورهای عربی آوازی از دموکراسی نمایشی را، سر می دهند

اهل مراکش، ورشته تحصیلی او،علوم سیاسی است۰ هشام عمیری

عمیری در رسانه های معروف جهان عرب ،همچون الجزیره، المیادین و…مقالاتش را منتشر می کند۰

مقاله : کثرت گرایی حزبی درکشورهای عربی : او ( آوازی از دموکراسی نمایشی) را بازتاب میدهد۰

که در روزنامه: العربی الجدید: منتشر گردیده است۰

که توسط علی سرداری به فارسی برگردانده شده است۰

کثرت گرایی حزبی، در کشورهای عربی آوازی از دموکراسی نمایشی را، سر می دهند۰

کثرت گرایی سیاسی یک ویژگی اساسی هر سیستم دموکراتیک می باشد ، نه تنها درسطح حزبی، بلکه در سطح فرهنگی،زبانی و دینی در ضمن اینها جزه ملزومات دموکراسی، به حساب می آیند۰

کشورهای غربی ازسالها ی بسیار دور، آواز سیستم چند حزبی خود را سر داده بودند ،اما کشورهای عربی، بویژه پس از بهار عربی، یک کشتی چند حزبی را نصب کردند۰اگرچه برخی از این کشورها بلافاصله پس از به دست

آوردن استقلال ،مانندپادشاهی مراکش ، الجزایر و مصر کثرت گرایی را، به عنوان مزیت سیستم سیاسی خود در نظر گرفتند

نخستین نشانه های تشکیلات حزبی در سال ۱۹۳۳ در مراکش شکل گرفت (بلوک ملی) ، از زمان ظهورقانون آزادی های عمومی در سال ۱۹۵۸ که نخستین قانونی است که سیاست های چند حزبی در مراکش را تصریح می کند ۰

و تا به امروز تعداد احزاب سیاسی در مراکش به ۳۵ حزب سیاسی رسیده است .

اما درمصر شمار احزاب بیش از ۹۰ حزب سیاسی به وجود آمده اند! که حدود ۳۰ تا ، از آنها بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ شکل گرفتند۰

یعنی پس از انقلاب،این سازمان هایی که در مراکش ، الجزایر و سایر کشورهای عربی ظاهر شدند، پیش از آنکه احزاب سیاسی :به نمایندگی از شهروندان باشند: برای مقابله با استعمارگر پا به عرصه نهاده بودندتا پیش از سال ۲۰۱۱ ،

یعنی در آغاز تاریخ “بهار عربی” ، برخی از کشورهای عربی ،اجازه تکثرو چند حزبی را، نمی دادند ۰

اما با ظهور “بهار عربی” این امکان رافراهم کرد که، یکی از ویژگی های سیستم دموکراتیک را، فراهم آورند۰

تا تکثرگرایی حزبی وقانون آن ،در قانون اساسی گنجانده شود۰

این همان چیزی است که توده ها درتظاهرات خیابانی بر ضد، بعضی ازنظامهای عربی ،خواستارش بودند ۰

بدین ترتیب: در پاسخ به درخواست مردم :باعث شد تا به منظور، متوقف کردن جرقه بهار عربی وآواز دموکراسی را :به جای کثرت گرای حزبی قراردهند

دلایل عدم مشروعیت تشکیل حزب در قانون اساسی، برخی از کشورهای عربی عمدتا به آن بر می گردد۰

تسلط افرادی که متعلق، به برخی ازرژیم های حاکم می باشند به جای انتخاب شدن توسط مردم، شکل موروثی به خود گرفته است۰

گرچه ظاهرا همچنان یک کشور با سیستم جمهوری است و نه سلطنتی و نه موروثی

از جانب دیگر، صرف به رسمیت شناختن چند حزبی توسط برخی رژیم های عربی آنهم، درون سیستم های خود ،مشکلی راحل نمی کند۰

از سوی دیگراین روند اصل چرخش دموکراتیک را نیز فراهم نمی آورد تا به همه احزاب سیاسی شناخته شده حق نمایندگی، درچارچوب شهروندان را بدهد بلکه اینها به عنوان: احزاب شکلی وجسد باقی خواهند ماند

یاد آوری این نکته لازم به نظر می رسد که، این روند بدون حضور احزاب کثرت گرا و فعال ، مؤثر و مسلط، برعرصه سیاسی قابل دستیابی نخواهد بود

منبع العربی الجدید ۷ فبرایر ۲۰۲۰


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.