سه‌شنبه 5th می 2020 , ساعت: 09:05کد مطلب : 116969 نسخه قابل چاپ
تقی رحمانی

بازسازی اصلاحات یا بازی با اصلاحات

در حاشیه هجوم کارگزاران به عارف و خاتمی
چند روزی است که کارگزاران سازنندگی هجومی به عارف و شورای عالی سیاست گذاری منصوب خاتمی را شروع کرده اند.
این حملات برای چه است ؟اصلاح طلبی درون نظام در بن بست است.این بن بست متولی ندارد هر کس به دنبال تبرئه خویش است. استعفای موسوی لاری هنوز پذیرفته نشده است.
اصلاح طلبان گرد خاتمی به دنبال بازسازی اصلاح طلبی هستند که ابعاد ان روشن نیست. این جریان دو طیف را در خود دارد که طیف حزب اتحاد گرایش رادیکال تر آن هستند اما طیف دوم لاری و عارف به طور کلی دست بالا را دارند. در چنین حالتی حزب اتحاد هم به دلیل نداشتن میدان عمل نقش ترمز را بازی می کند که در طیف خاتمی این ترمز بن بست را بیشتر می کند. این بن بست نا خواسته،سیاست کارگزاران را تقویت می کند. چرا که بدنه اصلاح طلبی تشکیلاتی خاتمی با سران آن فاصله پیدا کرده است.
اما برنامه عارف کاندیدای شدن در سال ۱۴۰۰ است.کارگزاران هم به دنبال ۱۴۰۰ و داشتن کاندیدای خود هستند که آن فردعارف نیست.
کارگزاران برنامه شان هم حذف عارف است و هم کاستن نقش خاتمی تا به رهبری نظام نشان دهند که حاضرند راهبرد رهبری در مورد دو بال نظام را به رهبری خامنه ای اجرا کنند.
عارف هم تلاش می کند به رهبری نظام ثابت کنند که می تواند به عنوان بال اصلاح طلب رهبری نظام نقش بازی کند هم چنین با خاتمی هم همراه باشد.
موضع اخیر کرباسچی در نقد عارف و خاتمی اعلام نا کارامدی عارف ونقد ملاحظه کاری خاتمی در حق عارف که منجر به ریاست عنوان رئیس جبهه اصلاح طلبان شد در همین مسیر است.
اما به مواضع کرباسچی اگر دقت کنید او به کارنامه دولت روحانی را موفق می داند اگر روحانی موفق است پس اصلاح طلبی چه ایرادی دارد که کارگزاران می خواهند ان را اصلاح کنند. اگر روحانی موفق است چرا کف رای کارگزاران در انتخابات اخیر در تهران کمتر از ۲۰۰۰۰ هزار نفر است.
اما سوال محوری این است که این اختلاف میان دو طیف اصلاح طلب بازی با اصلاح طلبی است یا اصلاح اصلاح طلبی؟
تجربه تاریخی در این مورد به ما می گوید که رهبری نظام شرایط را در مسیری قرار داده است که به دنبال دو بال برای حکومت خود است. شاه دو حزب مردم و ایران نوین را به عنوان نمایش ازادی درون نظام سامان داد که کار هر دو حزب ابراز وفاداری به شاه بود. خامنه ای هم چنین می خواهد.
باید دید خامنه ای اصلا جایی برای کارگزاران و طیف عارف – خاتمی در این دو بال قائل است یا نه؟
به نظر می رسد که سپاه و قالیباف و طیف موتلفه و هم احمدی نژادی ها در نزد خامنه ای جایگاه بهتری از کارگزاران و طیف عارف دارند.
بدون حمایت جامعه مدنی که امروز نا امید از اصلح طلبان است.ایشان حتی همان نقشی که در سر دارند نمی توانند اجرا کنند.
مگر این که عرصه سیاست ایران دچار تغییری مهمی شود که ان وقت اوضاع متفاوت می شود.که اگر چنین شد در جایش به ان پرداخت
در این میان طیف رادیکال اصلاح طلب هم اگر توجه نکند در عمل می شود ابزار دست کارگزاران و عارف که کارنامه ای مناسبی ندارند. این دو طیف اصلاح طلب در ابتکارعمل قفل کرده اند، اما با هم دعوا راه انداخته اند
اقای عبدی در مقاله ای در روز نامه ایران به اصلاح طلبان می گوید باید هم در عرصه عمومی باشند وهم در ساخت قدرت، اما برای این هماهنگی زیست دوگانه که آقای خامنه ای فعلا ان را غیر ممکن کرده است وی راه حلی ارائه نمی دهد.
اقای خامنه ای جامعه مدنی و اصلاح طلبان را در تله نظام انداخته است. به نظر می رسد برای جلو گیری از انفعال و نا امیدی راه حل ممکن فعلی بازی در عرض است که راه بازی در طول را بگشاید که به ان می پردازیم


حوزه :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.