بایگانی نویسنده : محمد رضایی

چهارشنبه 6th ژانویه 2021 در حوزه : | نویسنده :
محمد رضائی

نقش و مسئولیت کارشناسان در فساد

 

جمعه 10th ژوئن 2016 در حوزه : | نویسنده :

مواجهه با «منش» و «صاحب منش»، سه راه پیش رو

 

جمعه 12th ژوئن 2015 در حوزه : , | نویسنده :

چرا سخن گفتن از هدی دشوار است؟

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.