بایگانی نویسنده : آندریا کندال تایلور

سه‌شنبه 29th دسامبر 2020 در حوزه : | نویسنده : ,
سلسله بحث های نظری پیرامون گذار به دمکراسی

وقتی دیکتاتورها می میرند

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.