بایگانی برای :خوراک متنی این بخش یک خانواده محترم

سه‌شنبه 8th ژانویه 2013 به اتهام نداشتن پروانه ساخت

سازندگان «یک خانواده محترم» به دادگاه احضار شدند

محمد آفریده تهیه کننده «یک خانواده محترم» و مسعود بخشی کارگردان این فیلم ظرف یک هفته باید به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه و در جهت تفهیم اتهام خود توضیح دهند اگر این افراد در این مدت اعلام شده به دادسرا مراجعه نکنند حکم جلب آن‌ها از سوی مقامات قضایی صادر خواهد شد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.