بایگانی برای :خوراک متنی این بخش کرسنت

پنج‌شنبه 14th آگوست 2014 مصطفی پورمحمدی:

ایران به رای پرونده کرسنت اعتراض خواهد کرد

مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری اعلام کرده ایران به رای دادگاه «لاهه» درباره پرونده «کرسنت» اعتراض خواهد کرد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.