بایگانی برای :خوراک متنی این بخش کاریکاتوریست اراکی

دوشنبه 21st می 2012 رییس‌کل دادگستری استان مرکزی اعلام کرد:

کاریکاتوریست اعتراض نکند، رأی قطعی است

در حالی که احمد لطفی آشتیانی يکی از نمايندگان مجلس اعلام کرده شکايت‌اش را از يک کاريکاتوريست پس گرفته اما رئيس کل دادگستری استان مرکزی گفته است اگر کاريکاتوريست به حکم شلاق صادرشده اعتراض نکند، اين حکم قطعی خواهد شد.

دوشنبه 14th می 2012 پس از به‌راه افتادن کمپین جهانی در حمایت از کاریکاتوریست اراکی:

نماینده اراک شکایت خود را پس گرفت

نماینده اراک در مجلس شکایت خود از کاریکاتوریست یک هفته‌نامه را پس گرفت.

شنبه 12th می 2012 سازمان عفو بین الملل و وزارت خارجه بریتانیا

صدور حکم ۲۵ ضربه شلاق برای کاریکاتوریست اراکی محکوم است

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.