بایگانی برای :خوراک متنی این بخش نمایشگاه کتاب

شنبه 5th می 2012

ممانعت از حضور دو ناشر اهل سنت در نمایشگاه کتاب

دو ناشر معتبر اهل سنت کشور، از حضور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منع شدند.

دوشنبه 30th آوریل 2012 محرومیت دو ناشر دیگر از حضور در نمایشگاه کتاب

تعداد ناشران «ممنوع» در نمایشگاه کتاب به ۴ عدد رسید

به دنبال تعلیق نشر چشمه و ثالث و جلوگیری از حضور نشر چشمه در نمایشگاه کتاب امسال، جلوگیری از شرکت انتشارات کویر و امید فردا در نمایشگاه بیست و پنجم دور جدید از فشارهایی است که به فعالان حوزه کتاب وارد می‌شود.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.