بایگانی برای :خوراک متنی این بخش نسرین ستوده

چهارشنبه 9th می 2012 با حمایت از نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی:

بنیاد الکساندر لانگر خواستار آزادی نرگس محمدی شد

بنیاد الکساندر لانگر از پرستو فرهر دعوت کرده بود تا برای معرفی کتابش به ایتالیا سفر کند. اما این دو روز، به روز پرستو فروهر، نرگس محمدی ، نسرین ستوده و زندانیان سیاسی تبدیل شد.

چهارشنبه 25th آوریل 2012

نسرین ستوده نامزد دریافت جایزه مارتین انالز برگزیده شد

نسرین ستوده نویسنده و وکیل دربند دادگستری به عنوان نامزد دریافت جایزه حقوق بشری سال ۲۰۱۲ بنیاد مارتین انالز برگزیده شد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.