بایگانی برای :خوراک متنی این بخش نسرین ستوده

چهارشنبه ۶ام اردیبهشت ۱۳۹۱

نسرین ستوده نامزد دریافت جایزه مارتین انالز برگزیده شد

نسرین ستوده نویسنده و وکیل دربند دادگستری به عنوان نامزد دریافت جایزه حقوق بشری سال ۲۰۱۲ بنیاد مارتین انالز برگزیده شد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.