بایگانی برای :خوراک متنی این بخش میلان

پنج‌شنبه 28th نوامبر 2013 باخت شیرین سرخ ها در روز خداحافظی مهدوی کیا

پیشکسوتان میلان سه بر یک پیشکسوتان پرسپولیس را شکست داد

در روزی که آلودگی هوای تهران از مرز هشدار هم رد شده بود بیش از شصت هزار هوادار فوتبال در ورزشگاه آزادی شاهد بازی پیشکوستان پرپسپولیس مقابل پیشکوستان میلان بود. بازی که با حضور ستاره هایی جهانی مانند مالدینی، باره سی، گتوزو،...و چهر های مطرح و قدمی فوتبال ایران جذاب شد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.