بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مهدی کریمیان اقبال

جمعه ۱۳ام مرداد ۱۳۹۱ با پایان دوره محکومیت

مهدی کریمیان اقبال آزاد شد

، مهدی اقبال، هنرمند و فعال سیاسی که ۱۱ آبان ۱۳۸۸ در تهران بازداشت شده بود، ۷ ماه متوالی را در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زیر نظر وزارت اطلاعات بازداشت بود و از این مدت، ۴۰ روز را در سلول انفرادی به سر برد. وی سپس توسط قاضی صلواتی رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس تعزیری محکوم و به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد

یکشنبه ۱ام مرداد ۱۳۹۱ در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

دوشنبه ۲۹ام اسفند ۱۳۹۰ همزمان با آزادی موقت تعدادی از فعالان سیاسی

مسعود پدرام فعال ملی-مذهبی آزاد شد

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.