بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مرخصی زندانیان سیاسی

دوشنبه 14th می 2012

عدم موافقت با مرخصی استعلاجی محسن امین‌زاده و عیسی سحرخیز

مقامات قضایی و امنیتی، مانع از اعزام محسن امین‌زاده و عیسی سحرخیز، از بیمارستان به منزل جهت تداوم دوره درمان شدند. این در حالی است که محسن امین زاده و عیسی سحرخیز، دو زندانی سیاسی و فعال جنبش سبز، ماه‌ها است تحت‌الحفظ در بیمارستان بستری هستند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.