بایگانی برای :خوراک متنی این بخش محمود استاد محمد

پنج شنبه ۳ام مرداد ۱۳۹۲

محمود استادمحمد، کارگردان و نمایشنامه نویس پیشکسوت ایران درگذشت

محمود استادمحمد، کارگردان و نمایشنامه نویس پیشکسوت، صبح پنجشنبه (3مردادماه) بر اثر عوارض ناشی از بیماری سرطان در بیمارستان جم دار فانی را وداع گفت.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.