بایگانی برای :خوراک متنی این بخش محمد حسینی

چهارشنبه 17th آوریل 2013 وزیر ارشاد:

هنرمندان منتقد نظام اجازه کنسرت ندارند

محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز دوشنبه، ۲۶ فروردین، اعلام کرد که هنرمندان موسیقی منتقد حکومت جمهوری اسلامی اجازه برگزاری کنسرت در داخل کشور را نخواهند داشت.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.