بایگانی برای :خوراک متنی این بخش محبوبه کرمی

چهارشنبه ۲۶ام مهر ۱۳۹۱

ممانعت دادستانی از اعزام محبوبه کرمی به مرخصی درمانی

با وجودی که محبوبه کرمی از از ناراحتی شدید جسمی و روحی رنج می‌برد با مخالفت مسئولین دادستانی برای اعزام به مرخصی در مانی روبرو است.

یکشنبه ۱ام مرداد ۱۳۹۱ در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

جمعه ۱۲ام خرداد ۱۳۹۱ در پی عدم تمدید مرخصی

محبوبه کرمی به زندان بازگشت

در پی عدم تمدید مرخصی محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر و زنان وی پس از هفت روز به زندان بازگشت.

دوشنبه ۱ام خرداد ۱۳۹۱

محبوبه کرمی آزاد شد

شنبه ۲۳ام اردیبهشت ۱۳۹۱

ممانعت از اعزام محبوبه کرمی به مرخصی درمانی

محبوبه کرمی زندانی سیاسی در بند نسوان زندان اوین که در شرایط نامساعد جسمی و از افسردگی شدید رنج می‌برد، با وجود موافقت مسئولین مبنی بر اعزام وی به مرخصی استعلاجی با قرار وثیقه‌ صد میلیون تومانی، تاکنون دادستانی از پذیرش سندی که خانواده وی معرفی نموده‌اند سرباز زده و پذیرش آن را منوط به موافقت اجرای احکام زندان نموده است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.