بایگانی برای :خوراک متنی این بخش محبوبه کرمی

چهارشنبه 17th اکتبر 2012

ممانعت دادستانی از اعزام محبوبه کرمی به مرخصی درمانی

با وجودی که محبوبه کرمی از از ناراحتی شدید جسمی و روحی رنج می‌برد با مخالفت مسئولین دادستانی برای اعزام به مرخصی در مانی روبرو است.

یکشنبه 22nd جولای 2012 در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

جمعه 1st ژوئن 2012 در پی عدم تمدید مرخصی

محبوبه کرمی به زندان بازگشت

در پی عدم تمدید مرخصی محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر و زنان وی پس از هفت روز به زندان بازگشت.

دوشنبه 21st می 2012

محبوبه کرمی آزاد شد

شنبه 12th می 2012

ممانعت از اعزام محبوبه کرمی به مرخصی درمانی

محبوبه کرمی زندانی سیاسی در بند نسوان زندان اوین که در شرایط نامساعد جسمی و از افسردگی شدید رنج می‌برد، با وجود موافقت مسئولین مبنی بر اعزام وی به مرخصی استعلاجی با قرار وثیقه‌ صد میلیون تومانی، تاکنون دادستانی از پذیرش سندی که خانواده وی معرفی نموده‌اند سرباز زده و پذیرش آن را منوط به موافقت اجرای احکام زندان نموده است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.