بایگانی برای :خوراک متنی این بخش فضل الله صلواتی

پنج‌شنبه 9th ژانویه 2014 اعتراض فضل الله صلواتی به آیت الله مکارم شیرازی

آیا روش پیامبر اسلام در برابر مخالفان و صاحب عقاید دیگر اینگونه بود؟

فضل الله صلواتی اندیشمند دینی در نامه ای به آیت الله مکارم شیرازی ضمن انتقاد از شیوه برخورد با روزنامه بهار و دکتر غروی به این روحانی معروف ساکن قم نیز به خاطر حمایت از این شیوه ها اعتراض کرده است.

چهارشنبه 5th ژوئن 2013

نعیم صلواتی و چند تن از شرکت کنندگان در مراسم تشییع آیت الله طاهری بازداشت شدند

تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع پپیکر آیت الله طاهری بازداشت شده اند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.