بایگانی برای :خوراک متنی این بخش فرید طاهری

جمعه ۱۵ام دی ۱۳۹۱

سخنگو و اعضای جبهه ملی ایران به دیدار فرید طاهری رفتند

روز گذشته دکتر داود هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران به اتفاق آقایان حسین شاه حسینی، حسین مجتهدی، پیمان عارف، آرش رحمانی و مهران بختیاری ، اعضای شورای مرکزی و سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران به دیدار فرید طاهری عضو نهضت آزادی ایران که به تازگی از زندان آزاد شده است رفتند.

سه شنبه ۱۲ام دی ۱۳۹۱ پس از سه سال حبس و پایان دوران محکومیت

مهندس فرید طاهری عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران آزاد شد

عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران روز دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ پس از تحمل سه سال حبس آزاد شد

یکشنبه ۱ام مرداد ۱۳۹۱ در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

سه شنبه ۱۲ام اردیبهشت ۱۳۹۱

دیدار محمد خاتمی با خانواده محمد توسلی و فرید طاهری

محمد خاتمی، در دیدار با خانواده محمد توسلی با تقدیر از مراتب تدین، نجابت و میهن‌دوستی این عضو بلند پایه نهضت آزادی، از خانواده وی دلجویی و برای آزادی این زندانیان سبز و همه زندانیان سیاسی دعا کرد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.