بایگانی برای :خوراک متنی این بخش علی مطهری

چهارشنبه 11th آوریل 2012 نظر نمایندگان طی یک شب عوض شد:

کلیات طرح تسهیل سؤال از رئیس جمهور رأی نیاورد

با وجود آنکه نمایندگان مجلس روز گذشته به دوفوریت ‌طرح تغییر نحوه بررسی طرح سؤال از رئیس جمهور رأی مثبت داده بودند، امروز با کلیات آن مخالفت کردند. چندی پیش نیز چنین اتفاقی برای لایحه بودجه دولت در مجلس تکرار شده بود.

سه‌شنبه 27th مارس 2012 علی مطهری با اشاره به عدم وجود شرایط جهانی برای استیضاح رئیس دولت دهم

با احمدی نژاد می سازیم

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.