بایگانی برای :خوراک متنی این بخش علیرضا روشن

پنج‌شنبه 4th جولای 2013

علیرضا روشن درویش گنابادی محبوس در اوین برنده شعر مقاومت اندرو ورده فرانسه شد

این درویش گنابادی از سال گذشته بدلیل اعتقاد و وابستگی به طریقت نعمت اللهی گنابادی و همکاری با سایت خبری دراویش گنابادی در زندان اوین محبوس است.

دوشنبه 19th نوامبر 2012 علیرضا روشن، خبرنگار روزنامه شرق و فعال مدنی

زندانی شدن یک خبرنگار به اتهام دفاع از حقوق دراویش

علیرضا روشن برای تحمل حکم یک سال حبس تعزیری زندانی شد. وی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، این حکم در شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب تائید شد. حکم صادره به موجب همکاری آقای روشن با وبسایت مجذوبان نور بوده است.‏

دوشنبه 9th جولای 2012 تداوم فشار علیه دراویش گنابادی

علیرضا روشن در دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس محکوم شد

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.