بایگانی برای :خوراک متنی این بخش علیرضا رجایی

سه‌شنبه 21st آگوست 2012 مصطفی تاجزاده:

به بیت رهبری نرفتم تا به پایمال شدن حقوق مردم اعتراض کنم

مصطفی تاجزاده طی نامه ای از زندان اوین به همسرش، بخشی از خاطرات خود در خصوص وقایع رخ داده در جریان انتخابات مجلس ششم را مورد بازخوانی قرار داده و خاطرنشان کرده است که به شکایتش از احمد جنتی رسیدگی نکردند تا مبادا عامل اولین تقلب بزرگ انتخاباتی مشخص شود.

یکشنبه 22nd جولای 2012 در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

یکشنبه 17th ژوئن 2012 به اتهام امضای بیانیه عدم شرکت در انتخابات از زندان اوین

چهار سال به محکومیت علیرضا رجایی اضافه شد

یکشنبه 29th آوریل 2012 پس از تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام صورت گرفت

بازگشت علیرضا رجایی از انفرادی دو الف به بند ۳۵۰

علیرضا رجایی که از تیرماه سال گذشته بارها به انفرادی های سپاه منتقل شده بود بار دیگر به دلیل امضای بیانیه هایی از داخل زندان، به انفرادی منتقل شده و پس از بازجویی، اتهام “تبلیغ علیه نظام” به وی تفهیم شد.

دوشنبه 23rd آوریل 2012 شایعه انتقال این زندانی ملی - مذهبی به بند دو - الف سپاه

علیرضا رجایی را برای ملاقات نیاوردند!

جمعه 20th آوریل 2012

دیدار خانواده آیت‌الله منتظری با خانواده‌های زندانیان

خانم طاهره منتظری و همراهانشان در ادامه دیدارهایشان با خانواده‌های زندانیان عقیدتی- سیاسی این بار به منزل عیسی سحر خیز،دکتر علیرضا رجایی و مهندس امیر خرم رفتند.
عیسی سحر خیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده "اخبار اقتصادی " و ماهنامه توقیف شده "آفتاب "بود و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مدتی به عنوان مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت داشت.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.