بایگانی برای :خوراک متنی این بخش شیرکو معارفی

سه‌شنبه 24th آوریل 2012 ابراز نگرانی وکیل شیرکوه معارفی، محکوم به اعدام:

حکم هر لحظه قابل اجراست

تایید حکم او بر خلاف اصول مسلم حقوقی و آیین دادرسی کیفری صادر شده است. دیوان عالی کشور که حکم را تایید کرده به هیچ شکل صالح به رسیدگی در این مقطع از پرونده نبوده است. متاسفانه حکم اعدام قطعی است و از سال گذشته تا به حال که حکم صادر شده به هیچکدام از اعتراض های من پاسخی داده نشده است.

پنج‌شنبه 5th آوریل 2012 در پی سه سال بلاتکلیفی:

شیرکو معارفی دست به اعتصاب‌غذا زد

شیرکو معارفی زندانی کرد محکوم به اعدام در زندان مرکزی سقز از روز چهارشنبه شانزدهم فروردين ماه سال جاری، دست به اعتصاب زد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.