بایگانی برای :خوراک متنی این بخش شورای هماهنگی راه سبز امید

جمعه 8th ژوئن 2012 بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت سومین سالگرد جنبش سبز:

راهپیمایی سکوت میکنیم، باشد که حاکمان اقتدارگرا به خود آیند

چهارشنبه 6th ژوئن 2012 اردشیر امیرارجمند:

شورا هرگز از واژه تحریم استفاده نکرده و خواستار عدم مشارکت شده

مکررا اعلام کردیم که عدم مشارکت در انتخابات مجلس نهم به معنای قهر کردن با صندوق های رای نیست. اما انتخابات معنا و مفهومی دارد، شرایط حداقلی دارد. تا این شرایط مهیا نشود، انتخابات و شرکت در آن معنا ندارد. اقتدارگرایان حاضر نشدند قدم مثبتی را بردارند تا شرایط برای مشارکت فراهم شود. کدامین اصل دموکراتیک یا قاعده عقلی تجویز می کند که ضرورتا و باید در هر انتخاباتی با هر شرایطی شرکت کرد؟ ثانیا، شورا هرگز از واژه تحریم استفاده نکرده و خواستار عدم مشارکت شده است. اما بر اساس چه اصل حقوق یا قاعده سیاسی میتوان از عدم مشارکت یا حتی تحریم انتخابات، ضدیت با نظام را نتیجه گرفت؟

چهارشنبه 30th می 2012 سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید:

کشتار زنان و کودکان موجب تاسف و نگرانی است

یکشنبه 13th می 2012 پیام تبریک سخنگوی شورای هاهنگی راه سبز امید خطاب به فرانسوا اولاند

فرانسه از توسعه صلح و دموکراسی در جهان دفاع کند

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.