بایگانی برای :خوراک متنی این بخش شاهرخ زمانی

شنبه ۶ام آبان ۱۳۹۱ شاهرخ زمانی:

صدای دادخواهی من را بشنوید

در پايان قابل تذکر ميباشد که در اداره اطلاعات بصورت مستقيم و يا غير مستقيم تهديد به مرگ شده ام از جمله مسموميت٬ قرار دادن در کنار افراد عادي مبتلا به ايدز، وادار کردن افراد نامتعادل رواني٬ جاني و خطرناک به درگيري با من، قرار دادن افراد اطلاعاتي در پوشش زنداني در کنار من که مرا تشويق به فرار ميکردند تا حين فرار با تير کشته شوم که با شناسايي و افشای اين افراد از آنها دور شده ام. مامورين مردمي و خوب زندان چندين بار در زندان در اين مورد به من تذکر داده اند که با توجه به نمونه مهندس اماني، مبارزي که توسط مامورين از طريق فرار ساختگي از بين برده شد، مواظب خودم باشم. در مورد هرگونه عواقب از اين قبيل من به همه هشدار ميدهم. مرگ من در زندان بهر دليل متوجه مسئولين مي باشد.

پنج شنبه ۲۷ام مهر ۱۳۹۱

شاهرخ زمانی به سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است

شاهرخ زمانی فعال کارگری و زندانی سیاسی به بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.

سه شنبه ۲۸ام شهریور ۱۳۹۱ نامه شاهرخ زمانی از زندان تبریز خطاب به عفو بین الملل:

به من کمک کنید آزادیم را به دست بیاورم

۳۶ روز در انفرادی تحت سخت‌ترین اذیت و آزار و شکنجه بودم و مأموران و بازجو‌ها تمام توان و تلاش خود را به کار بستند تا از طریق شکنجه‌های جسمی و روحی و با تهدید به انواع مختلف اهانت‌ها و توهین به خانواده‌ام و خودم و شکنجه‌های سفید اتهامات دروغین آن‌ها را بپذیرم و متون دیکته شده آن‌ها را به عنوان اعتراف به جرم پذیرفته و امضا کنم.

دوشنبه ۹ام مرداد ۱۳۹۱ پس از افشای شرایط وخیم زندان یزد صورت گرفت:

انتقال شاهرخ زمانی، فعال کارگری به بند قرنطینه

شاهرخ زمانی فعال کارگری تبعيد شده به زندان يزد، يک‌شنبه ۸ مرداد به بند قرنطينه منتقل شده است.به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق کارگران، چند روز پيش مطالبی در مورد وضعيت زندان يزد و شرايط بهداشتی آن از قول شاهرخ زمانی منتشر شده بود.

یکشنبه ۱ام مرداد ۱۳۹۱ در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

جمعه ۲۹ام اردیبهشت ۱۳۹۱

افزایش فشار بر زندانیان سیاسی زندان تبریز

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی با صدور بیانیه‌ای نسبت به اعمال فشار جدید بر این زندانی و برخی دیگر از زندانیان حاضر در زندان تبریز اعتراض کرده است.

پنج شنبه ۱۷ام فروردین ۱۳۹۱

نامه سرگشاده دو فعال کارگری به احمد شهید

ما اعضای سنديکای کارگران نقاش، کميته پيگيری و کميته دفاع از حقوق کارگر ضمن اعتراض شديد به سرکوب و زندانی کردن فعالين کارگری، از شما و تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر درخواست توجه ويژه به وضعيت فعالين کارگری زندانی را داريم.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.