بایگانی برای :خوراک متنی این بخش زنان زندانی

دوشنبه 28th ژانویه 2013 نامه فائزه هاشمی به علی لاریجانی

اعتراض به دروغ گویی و بی نزاکتی نماینده بازدیدکننده از اوین

نمایندگان مجلس سوگند خورده‌اند که با تکیه بر شرف انسانی خود پاسدار اسلام، امین و با تقوا و حافظ حقوق ملت و مصالح آن‌ها باشند از شما به عنوان ریاست مجلس انتظار می‌رود که بر کار نمایندگان حین انجام ماموریت نظارت داشته باشید تا هر کسی به عنوان نماینده و از جانب مجلس به بازدید‌ها و ماموریت‌های مهم نرود و علاوه بر آن مانع از خدشه دار شدن اعتبار و جایگاه مجلس توسط چنین افرادی شوید.

چهارشنبه 2nd می 2012

شرایط وخیم جسمی کبری بنازاده امیرخیزی در زندان

کبری بنازاده امیرخیزی زندانی سیاسی که اکنون در بند نسوان زندان اوین به‌سر می‌برد با وجود وخامت حال از امکانات پزشکی محروم است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.