بایگانی برای :خوراک متنی این بخش رضا آقاخانی

دوشنبه 11th ژانویه 2016 با وجود نقض اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دیوان عالی کشور

حکم سه سال حبس رضا آقاخانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی تایید شد

شعبه 35 دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی، اتهام اقدام علیه امنیت ملی را رد و آن را وارد ندانست. با وجود اینکه این اتهام اثبات نشد، سه سال حبس این فعال سیاسی در شعبه 54 دادگاه انقلاب اسلامی تایید شد.

شنبه 25th ژانویه 2014 از سوی دادگاه انقلاب

رضا آقاخانی فعال ملی-مذهبی به سه سال حبس محکوم شد

رضا آقا خانی عضو با سابقه شورای فعالان ملی-مذهبی ایران که چند ماه پیش به صورت موقت بازداشت شده بود از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به سه سال حبس محکوم شد.

چهارشنبه 10th جولای 2013

رضا آقاخانی فعال ملی – مذهبی آزاد شد

بنابه گزارش ملی– مذهبی رضا آقاخانی فعال ملی- مذهبی پس از یک ماه و نیم بازداشت در سلول انفرادی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی آزاد شد.

دوشنبه 3rd ژوئن 2013

بازداشت چهار فعال سیاسی و فرهنگی از علاقه مندان جریان ملی- مذهبی

آقایان رضا آقاخانی، نصر الله لشنی، علیرضا اکبرزاده و حسین بحیرایی در تهران بازداشت شدند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.