بایگانی برای :خوراک متنی این بخش خسرو منصوریان

پنج‌شنبه 10th مارس 2016

خسرو منصوریان از زندان آزاد شد

خسرو منصوریان، عضو ارشد نهضت آزادی ایران، ساعت ۱۰:۳۰ چهارشنبه شب، از زندان اوین آزاد شد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.