بایگانی برای :خوراک متنی این بخش حکم زندان

یکشنبه 6th می 2012 محمد علی دادخواه:

اگر حکم کتبا اعلام نشود، خودم را معرفی نمی‌کنم

هر زمان که حکم را به من اعلام کنند مراجعه خواهم کرد. با توجه به توصیه ای که فرزانه این سرزمین، فردوسی به ما داده است که "بیایید دل را ترازو کنیم، بسنجیم نی زور بازو کنیم" امیدوارم به زور و بازو توجه نکنند و به ارزیابی ارزشمند کار حقوقبانان نگاه کنند و یک تصمیم کلی نسبت به آزادی کسانیکه دستگیر کرده اند، اتخاذ شود."

پنج‌شنبه 3rd می 2012 برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر:

تمام اتهام‌ها علیه محمدعلی دادخواه را لغو کنید

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، آزار بی وقفه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و به ويژه محکوميت آقای محمد علی دادخواه در مرحله تجديد نظر را محکوم می کند.

سه‌شنبه 27th مارس 2012

تایید حکم زندان فائزه هاشمی در دادگاه تجدیدنظر

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.