بایگانی برای :خوراک متنی این بخش حمید سمندریان

پنج‌شنبه 12th جولای 2012 درگذشت استاد سمندریان به دلیل بیماری

پدر تئاتر ایران هم رفت

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.